Posvet Poslovanje z nepremičninami

O POSVETU


Že prvi posveti so bili med udeleženci dobro sprejeti, zato se je s prakso nadaljevalo in vsako leto je bilo na posvetu več udeležencev. Organizacija posvetov se je iz leta v leto prilagajala spremenjenim sistemskim razmeram, pogojem gospodarjenja in potrebam izvajalcev v teh dejavnostih ter njihovim interesom, prav tako pa tudi interesom in potrebam državnih institucij in združenj.

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.