Posvet Poslovanje z nepremičninami

Program 29. posveta: Poslovanje z nepremičninami,

8. in 9. november 2018, Kongresni center Portus, LifeClass Hotels & Spa, Hotel Slovenija, Obala 33, Portorož. 


 

Četrtek, 8. november 2018

   Moderator: Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN
07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

 09.00 - 09.15
Pozdravni nagovor
mag. Franc Props, predsednik GZS-ZPN
Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS
 09.15 - 11.00
Upravljanje nepremičnin pred pomembnimi izzivi
prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Vesna Dragan in Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
Boštjan Udovič, GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami 
 11.00 - 11.30 Odmor
 11.30 - 13.00
Je čas za stroškovno najemnino?
izr. prof.  dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Dušan Gorenčič, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana
 13.00 - 13.30
Primer dobre prakse izvajanja javne najemniške službe v Luksemburgu

Gilles Hempel, direktor Agece Immobiliere Sociele, Luksemburg
* predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, prevajanje ne bo zagotovljeno

 13.30 - 15.00  Kosilo
 15.00 - 17.00
Ali finančne obremenitve nepremičnin dušijo razvoj  v Sloveniji? 
mag. Irena Popovič, Ministrstvo za finance
mag. Ivan Simič, Simič&partnerji d.o.o., Ljubljana
Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale
dr. Edo Pirkmajer, Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije, Ljubljana
   
 19.00 -   Svečana večerja  in stand up nastop Lucije Ćirovič
 22.00 -   After party z DJ

 

Petek, 9. november 2018


 

 

Sekcija za upravljanje nepremičnin

   Moderator: Rajko Fajmot, Habit d.o.o., Velenje
 07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

 09.00 - 10.30
Nekatere dileme pri upravljanju nepremičnin in rešitve v praksi
Anita Hočevar Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Franci Kodela, odvetnik
Dušan Oražem
 10.30 - 11.00 Odmor
 11.00 - 11.45
 Upravnik - deklica za vse?
mag. Peter Kern, Domplan d.d., Kranj
 11.45 - 12.10
Zavarovanje odgovornosti upravnika
Miroslav Zorec, Krik aksum d.o.o., Ljubljana
 12.10 - 12.40
Ugotovitve inšpekcijskih pregledov na področju upravljanja večstanovanjskih stavb
Nevenka Kosec, Stanovanjska inšpekcija RS
 12.40 - 13.00
Pametni predalniki za sprejem in oddajo paketnih pošiljk za stanovalce v večstanovanjskih objektih
Žiga Schmidt, Kivi com d.o.o. , Slovenj Gradec
 13.00 - 13.30  Odmor
 13.30 - 15.00
Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica

Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob

 

 

Sekcija za promet z nepremičninami

Moderator: Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj
07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.00 - 10.30
Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije) - skupaj s stanovanjsko sekcijo 
Aša Rogelj, Ministrstvo za okolje in prostor
Boštjan Cotič, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana
Miha Zupanc, BTC d.d., Ljubljana
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.20
Težave v prometu z nepremičninami po uveljavitvi nove gradbene zakonodaje
Nina Ferligoj, notarka 
Sabina Jereb, Ministrstvo za okolje in prostor
Vesna Levstek, Nepremičnine plus d.o.o., Ljubljana
Bojan Širec, Nova KBM d.d., Maribor
12.20 - 12.40
Poslovanje prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb po ZVKSES
Boštjan Rus, Stanovanska inšpekcija RS
12.40 - 13.00 
Predstavitev zavarovalnega produkta za zavarovanje odgovornosti nepremičninskih družb članov ZPN
Miroslav Zorec, Krik aksum d.o.o., Ljubljana
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00
Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob

 

 

Stanovanjska sekcija 

Moderator: Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.0 - 10.30
Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)

Aša Rogelj, Ministrstvo za okolje in prostor
Boštjan Cotič, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana
Miha Zupanc, BTC d.d., Ljubljana
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj

10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.30
Razvoj koncepta bivalnih enot za (so)bivanje starejših
mag. Andrej Hudoklin in Andrej Kos, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Ljubljana 
11.30 -12.00
Stanovanjsko zadružništvo, kako naprej?
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
12.00 - 12.30
Javna najemna služba
Franci Gerbec, Slovensko nepremičninsko združenje Fiabci Slovenije, Domžale
Alenka Kern, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana 
dr. Simon Starček, Slovensko nepremičninsko združenje Fiabci Slovenija, Domžale
dr. Jerneja Zorko, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana
12.30 -13.00
Pametno načrtovanje (BIM) pri gradnji javnih najemnih stanovanj
Goran Malenić, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper
Andrejas Ržišnik, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur
13.00 -13.30 Odmor
13.30 - 15.00   
Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob

 

 

Sekcija za vrednotenje in ocenjevanje

Moderator: Boštjan Boh, Abaka d.o.o., Ljubljana 
07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.00 -10.30
Razvoj nepremičninskih evidenc
Matjaž Grilc, Digidata d.o.o. Šenčur
Jurij Mlinar, Ministrstvo za okolje in prostor
Franc Ravnihar, Geodetska uprava Republike Slovenije 
10.30 -11.00 Odmor
11.00 -12.30
Uporabnost mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti 
izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za komunalno gospodarstvo Univerze v Ljubljani
mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o., Ljubljana 
12.30 -13.00
Umetna inteligenca in primeri uporabe na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin
dr. Boštjan Kaluža, Arvio d.o.o., Ljubljana
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 -15.00     
Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob 

 

* pridružujemo si pravico do manjših sprememb programa

Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana