Posvet Poslovanje z nepremičninami

Program 29. posveta: Poslovanje z nepremičninami,

8. in 9. november 2018, Kongresni center Portus, LifeClass Hotels & Spa, Hotel Slovenija, Obala 33, Portorož. 


 

Četrtek, 8. november 2018

   Moderator: Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN
07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

 09.00 - 09.15
Pozdravni nagovor
mag. Franc Props, predsednik GZS-ZPN
 09.15 - 11.00
Upravljanje nepremičnin pred pomembnimi izzivi
prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Vesna Dragan in Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
Boštjan Udovič, GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami 
 11.00 - 11.30 Odmor
 11.30 - 13.30
Je čas za stroškovno najemnino?
izr. prof.  dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana
 13.30 - 15.00  Kosilo
 15.00 - 17.00
Ali finančne obremenitve nepremičnin dušijo razvoj  v Sloveniji? 
mag. Ivan Simič, Simič&partnerji d.o.o., Ljubljana
dr. Edo Pirkmajer, Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije, Ljubljana
Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale
   
 19.00 -   Svečana večerja z zabavnim programom

 

Petek, 9. november 2018


 

 

Sekcija za upravljanje nepremičnin

   Moderator: Rajko Fajmot, Habit d.o.o., Velenje
 07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

 09.00 - 10.30
Primeri pozitivne prakse
Drago Kodela, odvetnik
 10.30 - 11.00 Odmor
 11.00 - 11.30
Zavarovanje odgovornosti upravnika in etažne lastnine
Miroslav Zorec, Krik aksum d.o.o., Ljubljana
 11.30 - 11.45
Ugotovitve inšpekcijskih pregledov na področju upravljanja večstanovanjskih stavb
Nevenka Kosec, Stanovanjska inšpekcija RS
 12.45 - 13.00
Pametni predalniki za sprejem in oddajo paketnih pošiljk za stanovalce v večstanovanjskih objektih
Kivi com d.o.o.
 13.00 - 13.30  Odmor
 13.30 - 15.00
Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica

Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob

 

 

Sekcija za promet z nepremičninami

Moderator: Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj
07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.00 - 10.30
Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.20
Težave v prometu z nepremičninami po uveljavitvi nove gradbene zakonodaje
Dravo Ferligoj, notar
Bojan Širec, NKBM d.d., Maribor
12.20 - 12.40
Poslovanje prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb
Boštjan Rus, Stanovanska inšpekcija RS
12.40 - 13.00 
Predstavitev zavarovalnega produkta za zavarovanje odgovornosti nepremičninskih družb članov ZPN
Miroslav Zorec, Krik aksum d.o.o., Ljubljana
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00
Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob

 

 

Stanovanjska sekcija 

Moderator: Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.0 - 10.30
Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)

Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor

Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.30
Razvoj koncepta bivalnih enot za (so)bivanje starejših
mag. Andrej Hudoklin in Andrej Kos, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Ljubljana 
11.30 -12.00
Stanovanjsko zadružništvo, kako naprej?
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
12.00 - 12.30
Javna stanovanjska služba
dr. Jerneja Zorko Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana 
12.30 -13.00
Pametno načrtovanje (BIM) pri gradnji javnih najemnih stanovanj
Goran Malenić, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper 

13.00 -13.30 Odmor
13.30 - 15.00   
Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob

 

 

Sekcija za vrednotenje in ocenjevanje

Moderator: Boštjan Boh, Abaka d.o.o., Ljubljana 
07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.00 -10.30
Razvoj nepremičninskih evidenc
Jurij Mlinar, Ministrstvo za okolje in prostor
Franc Ravnihar, Geodetska uprava Republike Slovenije 
Matjaž Grilc, Digidata d.o.o., Šenčur
10.30 -11.00 Odmor
11.00 -12.30
Uporabnost mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti 
izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za komunalno gospodarstvo Univerze v Ljubljani
mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o., Ljubljana 
12.30 -13.00
Umetna inteligenca in primeri uporabe na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin
dr. Boštjan Kaluža, Arvio d.o.o., Ljubljana
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 -15.00     
Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob 

 

* pridružujemo si pravico do manjših sprememb programa

Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana