Posvet Poslovanje z nepremičninami

Video in foto 2016

Video reportaža

Boštjan Udovič, Direktor GZS-ZPN

Okrogla miza: Izvajanje stanovanjske politike Republike Slovenije in spremembe področne zakonodaje