Posvet Poslovanje z nepremičninami

Program 28. posveta: Poslovanje z nepremičninami, 

9. in 10. november 2017

Kongresni center Portus, LifeClass Hotels & Spa, Hotel Slovenija, Obala 33, Portorož

Program posveta si lahko ogledate v Vabilu na 28. posvet Poslovanje z nepremičninami

 

ČETRTEK, 9. november 2017

Moderator: Boštjan Udovič, direktor ZPN

07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.00 – 09.30

Pozdravni nagovori
mag. Franc Props, predsednik ZPN
mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
Farook Mahmood, Indija, Predsednik FIABCI WORLD

09.30 - 11.00

Lastniška ali najemniška stanovanja
Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, j.s
Andreas Hofer, Švica, strokovnjak za socialne stanovanjske zadeve, Archipel GmbH

11.00 – 11.30

Odmor

11.30 - 13.30

Upravljanje z etažno lastnino

Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Miha Juhart, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Michael von Hauff, Nemčija, Predsednik sveta direktorjev FIABCI WORLD, Beratung für Immobilien Management GmbH

13.30 – 14.00

25. letnica delovanja FIABCI Slovenija in podelitev nagrad
Jože Podgoršek, predsednik FIABCI Slovenija
Ramon Riera Torroba, Španija, Predsednik FIABCI EUROPE

14.00 – 15.30

Kosilo

15.30 – 17.00

Reforma prostora in nepremičninske evidence
Aleš Seliškar, Geodetska uprava RS
Franc Ravnihar, Geodetska uprava RS
Matjaž Grilc, Digi data d.o.o.
Leon Kobetič, Locus d.o.o.

19.30 - 21.00

21.00

Slavnostna večerja ob glasbeni spremljavi skupine BAnDASS

Stand up nastop: Martina Ipša

 

PETEK, 10. november 2017

SEKCIJA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

 Moderatorka: Vera Zevnik, predsednica ZUN

07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.00 - 09.40

Proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe - BIM (Building information modeling
Andrej Pogačnik, Elea iC d.o.o.
Martin Lah, Elea iC d.o.o.

09.40 - 10.15

Pristojnosti in možnosti upravnikov ter etažnih lastnikov v primerih reševanja problemov v večstanovanjskih stavbah
Janez Ribnikar, SPL d.d.

 10.15 - 10.30

Optiprocure

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 - 12.00

Nepravdni postopki po Stanovanjskem zakonu v praksi 
Nadja Podobnik Oblak, Okrajno sodišče v Ljubljani 

12.00 - 13.00

Učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb
Boštjan Rus,  Inšpektorat RS za okolje in prostor, Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija

13.00 - 13.30

Odmor

13.30 - 15.00

Kakovostna komunikacija – temelj uspešnega poslovanja
mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje

 

SEKCIJA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI

Moderator: Thomas Krelj, UO ZDNP

07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.00 - 10.30

Predlog novega ZNPosr 
Mateja Žnidaršič, Ministrstvo za okolje in prostor

10.30 - 11.00

Odmor

 11.00 - 11.45

Legalizacije objektov skladno z novo gradbeno zakonodajo
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor

 11.45 - 12.30 

Pogoji za delovanje slovenskih nepremičninskih posrednikov na hrvaškem trgu
Snježana Brezović, Hrvaška gospodarska zbornica
Dubravko Ranilović, Združenje za promet z nepremičninami  Hrvaške gospodarske zbornice - predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku, prevod ni zagotovljen

12.30 - 13.00

Splošno in poklicno zavarovanje odgovornosti 
Miroslav Zorec, Andraž Zorec, KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družbaq d.o.o.

13.00 - 13.30

Odmor

13.30 - 15.00

Kakovostna komunikacija – temelj uspešnega poslovanja
mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje

 

STANOVANJSKA SEKCIJA

 Moderator: Sašo Rink, UO ZSS

07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.00 – 09.45

Analiza prijav na 17. javni razpis za neprofitna stanovanja
Živa Matjašič, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

09.45 – 10.30

Način preverjanja izpolnjevanja pogojev po 90. členu Stanovanjskega zakona 
Maja Kos, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

10.30 - 11.00

Odmor

 11.00 - 11.30  Izvajanje aktivne stanovanjske politike in stanovanjskega programa v občini Ajdovščina
Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

11.30 - 12.15

Predstavitev rezultatov ankete o potrebah po javnih najemnih stanovanjih
Sanja Burnazović in Vanja Žontar, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s.

12.15 - 13.00

Projekt Moje prvo stanovanje
Primož Brvar, Nepremičnine Celje d.o.o. 

13.00 - 13.30

Odmor

13.30 - 15.00

Kakovostna komunikacija – temelj uspešnega poslovanja
mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje

 

SEKCIJA ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE NEPREMIČNIN

Moderator: Boštjan Boh, predsednik ZOP

07.30 - 09.00

Prijava udeležencev

09.00 - 09.45

Problematika diskontiranja donosov nepremičnin v letu 2017

 09.45 - 10.30 Izračunavanje mere kapitalizacije z dograjevanjem in uporaba diskontne stopnje v DCF modelih
izr. prof. dr.  Aljoša Valentinčič, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 - 12.00

Vpliv energetskega stanja stavbe na vrednost nepremičnine
mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine
Boštjan Boh, Abaka d.o.o.

12.00 – 13.00

Predlog Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih
Evelin Pristavec TratarMinistrstvo za pravosodje

13.00 - 13.30

Odmor

13.30 - 15.00

Kakovostna komunikacija – temelj uspešnega poslovanja
mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje

 Predstavitev rezultatov ankete o potrebah po javnih najemnih stanovanjih
Sanja Burnazović in Vanja Žontar, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s.

Predstavitev rezultatov ankete o potrebah po javnih najemnih stanovanjih
Sanja Burnazović in Vanja Žontar, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s.

Projekt Moje prvo stanovanje
Primož Brvar, Nepremičnine Celje d.o.o.