Posvet Poslovanje z nepremičninami

Strokovni program 31. posveta Poslovanje z nepremičninami

Program je še v pripravi.

SREDA, 11.11.2020

09.00-09.15    Pozdravni nagovor
 • Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN
 • mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
 • Vera Zevnik, Predsednica UO ZPN, Domplan d.d., Kranj
09.15-10.00    Okrogla miza: Prenova stanovanjske zakonodaje

Moderator: Boštjan Udovič, GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami

 • Anita Hočevar-Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za stanovanja
 • prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Redni profesor
 • Rajko Fajmot, Direktor upravniških storitev, Habit d.o.o. Velenje
10.00-10.30    Razprava
10.30-10.50    Odmor s sponzorjem
10.50-11.35    Okrogla miza:  Ali bodo spremembe Stanovanjskega zakona olajšale dostopnost do stanovanj?

Moderator: Boštjan Udovič, GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami

 • Anita Hočevar-Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za stanovanja
 • mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, direktor
 • Dušan Jukič, Zarja d.o.o. Novo mesto
11.35-12.00    Razprava
12.00-13.00    Odmor za kosilo in sponzorje
13.00-14.00    Vpliv coronavirusa na poslovanje z nepremičninami 
1. DEL - Nova realnost, novi izzivi in izkušnje velikih igralcev 
Moderator: Klemen Fajmut, Expansion and Development Manager, Imagine d.o.o.

 • Jovica Jakovac, NLB d.d.
 • Artur Olaj, Pošta Slovenije d.o.o.
 • Andrej Lazar, DUTB d.d.
 • Luka Prebil, BTC d.d.
14.00-14.15    Odmor s sponzorjem
14.15-15.15
2. DEL - Aktualni izzivi v panogi
Moderator: Boštjan Udovič, GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami

 • Bojan Ivanc, GZS, vodja analitske skupine
 • Maša Žlajpah Puš, Head Of Real Estate Transactions, Nai Significa d.o.o., Ljubljana
 • Roman Rener in Ajda Mrzel Kaluža, Geodetski inštitut Slovenije d.o.o., Arvio d.o.o.
 • Franci Gerbec, Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija

  15.15-15.45    Razprava

 

ČETRTEK, 12.11.2020

SEKCIJA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Moderator: Rajko Fajmot, Habit d.o.o., Direktor upravniških storitev

09.00-10.00       Analiza trga upravljanja z nepremičninami
 • dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, redni član Katedre za management in organizacijo
10.00-10.30    Razprava
10.30-10.50    Odmor s sponzorjem
10.50-11.05       Soglasja za kredite v večstanovanjskih stavbah na Hrvaškem (predstavitev bo v hrvaškem jeziku)
 • Brankica Dejanović, Inkasator d.o.o.Karlovac, Voditelj Odjela pravnih i kadrovskih poslova
11.05.-11.20    Ugotovitve iz usmerjenih nadzorov Stanovanjske inšpekcije
 • Nevenka Kosec, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, stanovanjska inšpektorica
11.20-11.35       Spremembe Stvarnopravnega zakonika 
 • Miha Verčko, Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za civilno pravo, direktor
11.35-12.00    Razprava in zaključki

 

STANOVANJSKA SEKCIJA

Moderator: Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, direktor

09.00-10.30
 • Usklajevanje različnih nivojev nepremičninskih evidenc, Aleš Tomažin, Stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 
 • Sobivanje starejših – izkušnje iz tujine in pogled naprejŽiva Matjašič, Stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 
 • Povpraševanje po javnih najemnih stanovanjih v Mestni občini Maribor (oziroma na območju delovanja JMSS Maribor)Barbara Vodan Jecelj in Anita Vuksanovič, Javni medobčinski stanovanjski sklad Mestne občine Maribor
 • Energetska prenova večstanovanjskih stavb Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52, Maribor Viljem Klemenčič in Marijan Kaučič, Javni medobčinski stanovanjski sklad Mestne občine Maribor 
10.30-10.50       Odmor s sponzorjem
10.50 - 11.35     Primer dobre prakse – odkup večstanovanjskih hiš
 • Primož Murn, Zarja d.o.o. Novo mesto 
11.35-12.00    Razprava in zaključki

 

PETEK, 13.11.2020

SEKCIJA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI 

Moderator: Thomas Krelj, Fesst d.o.o., direktor

09.00-10.30
 • Razlikovanje med pogodbo in predpogodbo v prometu z nepremičninamiMarko Djinović, GZS, Pravna služba, direktor
 • Branje in razumevanje upravne dokumentacije ter legalizacija objektovMaja Šviligoj Cernaz, Pravno svetovanje Maja Šviligoj Cernaz s.p., pravna svetovalka
10.30-10.50                      Odmor s sponzorjem
10.50 - 11.35  
 • Predstavitev ugotovitev usmerjenega nadzora na podlagi določb ZVKSESmag. Boštjan Rus, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpektor svetnik
 • Predstavitev ugotovitev nadzora na podlagi določb ZNPosrHelena Pogačar, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, tržna inšpektorica
11.35-12.00    Razprava in zaključki

 

SEKCIJA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Moderator: Boštjan Boh, Abaka d.o.o., direktor

09.00-10.30    Okrogla miza o ocenjevanju na Balkanu
 • Slobodan Đekić, Ovlašteni sudski vještak mjernične struke i procjene nekretnina pri Županijskom sudu Pula i Trgovačkom sudu Pazin
 • Predsednik Komore na procenuvaci na R.Makedonija
 • Upravnog odbora Komore na procenuvaci na R.Makedonija
 • Sanja Radović, Ovlašćeni procjenjivač Sudski vještak Evropski priznati procjenjivač (REV)
 • Tomislav Perković, Osnivač, direktor i procjenitelj
 • Armin Đozić, Stalni sudski vještak građevinske struke
10.30-10.50                      Odmor s sponzorjem
10.50 - 11.35      
 • mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o.
 • Hoteli - merjenje vrednosti v kriznih časih, Milan Torkar, Tekos d.o.o., direktor
 • Boštjan Boh, Abaka d.o.o., direktor
11.35-12.00                      Razprava in zaključki