Posvet Poslovanje z nepremičninami

PROGRAM 30. posveta Poslovanje z nepremičninami

 

Četrtek, 7. november 2019

 Moderator Boštjan Udovič, direktor GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami 
 09.00 - 09.15      
Pozdravni nagovori
mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Aleš Prijon, državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor
Vera Zevnik, predsednica Zbornice za poslovanje z nepremičninami
 09.15. - 09.45 
Predstavitev dosežkov 30. posvetov  - 1989-2019
Podelitev nagrad ZPN
 
 09.45 - 10.30 
Osnutek novega stanovanjskega zakona (SZ-2)

Alen Červ, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

 10.30 - 11.00  Odmor
 11.00 - 13.30 
Ukrepi za zagotovitev dodatnih 10.000 najemnih stanovanj -  1. del 
Tomaž Banovec, Slovensko združenje FIABCI
mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, j.s.
mag. Roman Rener, Geodetski inštitut Slovenije

 13.00 - 15.00  Kosilo
 15.00 - 17.00 
Ukrepi za zagotovitev dodatnih 10.000 najemnih stanovanj -  2.  del
Darko Končan, Združenje davčnih svetovalcev Slovenije
Marko Novak, Združenje FIABCI Slovenija
dr. Edo Pirkmajer, Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije
dr. Simon Starček, Združenje FIABCI Slovenija

  Svečana večerja

Petek, 8. november 2019 - Sekcija za upravljanje nepremičnin

Moderator Rajko Fajmot, predsednik Združenja upravnikov nepremičnin 
09.00 - 09.45       
Učinkovita komunikacija na zborih etažnih lastnikov
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o.
09.45 10.10 
Predstavitev predloga za spremembe Stvarnopravnega zakonika
Ministrstvo za pravosodje
10.10 - 10.30 
Interenergo - Energetski partner v pravem pomenu besede 
dr. Eneja OstermanInterenergo d.o.o. 
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.25
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
Ministrstvo za infrastrukturo
11.25 - 11.50
Predstavitev aktualnih ukrepov Eko Sklada
Eko sklad j.s 
11.50- 12.05  GEN-I d.o.o.
12.05 - 12.30 
Izsledki nadzora usmerjene akcije upravljanja večstanovanjskih stavb
Nevenka Kosec, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
12.30 - 13.00
Zavarovalni standardi na področju upravljanja in etažne lastnine
Miroslav Zorec, Krik Aksum zavarovalno posredniška družba d.o.o. 
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00
Komunikacijska delavnica
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o

Petek, 8. november 2019 - Sekcija za promet z nepremičninami

Moderator Thomas Krelj, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje 
09.00 - 10.30
Okrogla miza: Obseg odgovornosti nepremičninskega posrednika
Marko Djinović, Pravna služba Gospodarske zbornice Slovenije
Karmen Vidmar, Media nepremičnine d.o.o.
Boštjan Udovič, Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Ministrstvo za okolje in prostor
10.30 - 11.00      Odmor
11.00 - 11.30
Predstavitev novele Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-C
Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
11.30 - 12.00
Predstavitev nove gradbene zakonodaje
Ministrstvo za okolje in prostor
12.00 - 12.30
Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba
Boštjan Udovič, Zbornica za poslovanje z nepremičninami
12.30 - 13.00
Seznanitev z ugotovitvami izvedenega usmerjenega nadzora Stanovanjske inšpekcije 
nad prodajalci stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2019
mag. Boštjan Rus, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00         
Komunikacijska delavnica
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o

Petek, 8. november 2019 - Stanovanjska sekcija 

Moderator Sašo Rink, predsednik Združenja stanovanjskih skladov
09.00 - 09.45        
Trajnostni vidiki gradnje 
GBC Slovenija
 09.45 - 10.30
Primer trajnostno grajene požarno varne stavbe 
Tomaž Dolenc, Knauf Insulation d.o.o.
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.30
Pomen trajnostne gradnje in bivalna kakovost-nova direktiva
CER, Velux
11.30 - 12.00
BIM Upravljanje stavb
mag. Primož Vrenk, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s.
 12.00 - 12.30
Javna najemna služba in najemnine

mag. Dušan Gorenčič in Alenka Kern, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s.

12.30 - 13.00
Predstavitev projekta CoNZEB
mag. Mojca Štritof Brus in Damjana Varšek, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s.
13.00 - 13.30     Odmor
13.30 - 15.00
Komunikacijska delavnica
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o

Petek, 08.11.2019 - Sekcija za vrednotenje in ocenjevanje

Moderator Boštjan Boh, predsednik Združenja ocenjevalskih podjetij
09.00 - 09.15                              
Uvodni pozdrav in pregled panoge
09.15 - 09.50
Novosti pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

mag. Tina Rozman, Ministrstvo za pravosodje

09.50 - 10.30
Nekatere razlike med ocenjevanjem hotela kot podjetje in ocenjevanjem hotelskih nepremičnin (za zavarovano posojanje)

mag. Milan Torkar, Tekos d.o.o.

10.30 - 11.00 Odmor 
11.00 - 11.30
Naročanje cenitev za (stanovanjske) nepremičnine s strani bank - realnost ali utopija?
mag. Boštjan Taskar Beloglavec in Sonja Gračanić
11.30 - 12.00
Nekatere posebnosti pri ocenjevanju zaščitenih kmetij za zavarovano posojanje

mag. Anton Kožar in Sandra Gorčan, Inštitut za nepremičnine d.o.o.

12.00 - 12.30
Sodelovanje ocenjevalca in revizorja pri ocenjevanju za računovodsko poročanje

mag. Andrej Lampe in Maruša Hauptman

12.30 - 13.00
Okrogla miza: Kje bo ocenjevalska stroka 2029?
13.00 - 13.30
Odmor
 13.30 - 15.00                   
Nekaj napotkov za ocenjevanje posebnih okoliščin skladno z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (modeli, vhodni podatki, zakonska in podzakonska podlaga)

mag. Marko Suhadolc (GURS)


Za vse udeležence posveta, med 13.30 in 15.00 uro, dr. Tanja Pia Metelko: 

Izkustvena delavnica komuniciranja: Kako dosežete skupni cilj in izboljšate odnos

»Kvaliteta vašega KOMUNICIRANJA bo določila USPEH v vašem življenju.« 
Drzna trditev, a ne? Toda resnična. Kar nam je v olajšanje in spodbudo je to, da se tehnik in veščin UČINKOVITE KOMUNIKACIJE lahko naučimo. Na delavnici, ki je sestavljena iz 90% praktičnega dela in 10% teorije boste spoznali 5 konkretnih tehnik, ki jih boste želeli takoj vnesti  v svoje poslovno in zasebno življenje.
PortorožpoPortorožu
 Predstavitev in predaja zaključkov posveta resornim ministrstvom
  • Soočenje zaključkov posveta s stališči političnih strank

 

*Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa. 

 


Petek, 8. november 2019 - Sekcija za promet z nepremičninami

Moderator Thomas Krelj, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje 
09.00 - 10.30
Okrogla miza: Obseg odgovornosti nepremičninskega posrednika
Marko Djinović, Pravna služba Gospodarske zbornice Slovenije
Karmen Vidmar, Media nepremičnine d.o.o.
Boštjan Udovič, Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Ministrstvo za okolje in prostor
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.30
Predstavitev novele Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-C
Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
11.30 - 12.00
Predstavitev nove gradbene zakonodaje
Ministrstvo za okolje in prostor
12.00 - 12.30
Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba
Boštjan Udovič, Zbornica za poslovanje z nepremičninami
12.30 - 13.00
Seznanitev z ugotovitvami izvedenega usmerjenega nadzora Stanovanjske inšpekcije 
nad prodajalci stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2019
mag. Boštjan Rus, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00
Komunikacijska delavnica
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o

Petek, 8. november 2019 - Sekcija za promet z nepremičninami

Moderator Thomas Krelj, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje 
09.00 - 10.30
Okrogla miza: Obseg odgovornosti nepremičninskega posrednika
Marko Djinović, Pravna služba Gospodarske zbornice Slovenije
Karmen Vidmar, Media nepremičnine d.o.o.
Boštjan Udovič, Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Ministrstvo za okolje in prostor
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.30
Predstavitev novele Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-C
Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
11.30 - 12.00
Predstavitev nove gradbene zakonodaje
Ministrstvo za okolje in prostor
12.00 - 12.30
Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba
Boštjan Udovič, Zbornica za poslovanje z nepremičninami
12.30 - 13.00
Seznanitev z ugotovitvami izvedenega usmerjenega nadzora Stanovanjske inšpekcije 
nad prodajalci stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2019
mag. Boštjan Rus, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00
Komunikacijska delavnica
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o