Posvet Poslovanje z nepremičninami

Začetki organiziranja posvetov v Portorožu sežejo v čas, ko so izvajalci na tako imenovanih dejavnostih posebnega družbenega pomena s področja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva na eni strani ter država kot zakonodajalec in ustvarjalec pogojev za organiziranje in razvoj teh dejavnosti na drugi strani ugotovila, da je potrebno in obojestransko koristno na skupnem posvetu iskati rešitve nastalih problemov.

To področje je urejala država z zakonskimi in podzakonskimi akti. Slednji pa niso bili nikoli v celoti sprejeti tako kot je to določal osnovni zakon, da o ustreznosti strokovnih rešitev v teh aktih niti ne govorimo, priča pa smo bili tudi pogostim spremembam na tem področju. To je pri izvajalcih v teh dejavnostih povzročalo precejšnje probleme zlasti na področju organizacije in razvoja. Posveti so postali mesto, na katerem so lahko vsi akterji s tega področja izmenjali svoje izkušnje, izrazili svoja stališča, predloge in pobude glede na obstoječe stanje kot tudi na spremembe, ki jih načrtuje država na področjih, pomembnih za te dejavnosti.

Že prvi posveti so bili med udeleženci dobro sprejeti, zato se je s prakso nadaljevalo in vsako leto je bilo na posvetu več udeležencev. Organizacija posvetov se je iz leta v leto prilagajala spremenjenim sistemskim razmeram, pogojem gospodarjenja in potrebam izvajalcev v teh dejavnostih ter njihovim interesom, prav tako pa tudi interesom in potrebam državnih institucij in združenj.

Z mnogimi udeleženci delimo mnenje, da so ti posveti v pretežni meri izpolnili pričakovanja in želje udeležencev, v določeni meri pa tudi javnosti.

Ti posveti lahko v bodoče še pridobijo na pomenu in privlačnosti za udeležence z izborom aktualnih in kvalitetno obdelanih ter s strani predavateljev predstavljenih tem in s še boljšo organizacijo.

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Posvet je tako predvsem namenjen pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi. Hkrati pa predstavlja tudi možnosti za seznanitev stroke in drugih akterjev na tem področju z aktivnostmi za uresničevanje sprejete zakonodaje in za iskanje odgovorov na nekatera pomembnejša vprašanja, s katerimi se sooča stanovanjska oziroma prostorska politika države.

Nenazadnje ne smemo pozabiti tudi na družabni del, ki je pomemben del posveta in mu organizator iz leta v leto posveča več pozornosti. Je izredna priložnost spoznavanja, mreženja in ustvarjanja novih priložnosti.

Vsega tega pa si poleg prizadevne ekipe ZPN ne moremo predstavljati brez sponzorjev in oglaševalcev, ki so prepoznali dogajanje posveta kot izredno poslovno priložnost. S sodelovanjem in predstavitvami na posvetu pa obogatijo tudi sam dogodek. 

Dosedanji posveti so s svojo kakovostno in strokovno izvedbo zagotovo upravičili svoj namen in so zato nepogrešljivi pri uresničevanju zahtev, ki naj jih narekuje omenjeno področje. Na tem posvetu enostavno nihče ne sme manjkati.