Zapri

Kotizacija - 2019

Kotizacija za 2-dnevno udeležbo znaša 340€ + DDV (414,80€ z DDV) na udeleženca in vključuje: udeležbo na posvetu, USB z e-zbornikom in ostale materiale, potrdilo o udeležbi, postrežbo v odmorih, četrtkovo kosilo in svečano večerjo.

Kotizacija za 1-dnevno udeležbo znaša 170€ + DDV (207,40€ z DDV) na udeleženca in vključuje: udeležbo na posvetu, USB z e-zbornikom in ostale materiale, potrdilo o udeležbi in postrežbo v odmorih.

Možno je doplačilo za četrtkovo kosilo in svečano večerjo z zabavnim programom. Doplačilo kosila poravnajo enodnevni udeleženci na recepciji v Hotelu. Doplačilo za svečano večerjo z zabavnim programom pa za enodnevne udeležence in spremljevalce znaša 50€ z DDV.

Kotizacijo je potrebno nakazati do 30.10.2019, na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 2060-5431.

V primeru, da kotizacija zaradi izrednih okoliščin ne bo pravočasno plačana, vas prosimo, da na registracijo s seboj prinesete potrdilo o plačilu.

POPUSTI veljajo za dvodnevne in enodnevne udeležence. Popusti se ne seštevajo, upošteva se za udeleženca ugodnejša varianta.

a) Članski popust
20 % člani GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami
15 % člani GZS
15 % soorganizatorji

Člani, ki so se nam pridružili v letošnjem letu, lahko izkoristijo popust za nove člane - 50%.

b) Popust za zgodnje prijave in plačane kotizacije do vključno 07.10.2019
25 % člani GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami
20 % člani GZS in soorganizatorji
15 % ostali

c) Količinski popust
10 % za drugega in vse naslednje udeležence iz iste organizacije

d) Promocijska koda – 10 %
Popusti s promocijsko kodo se ne seštevajo z drugimi (članskimi, pogodbeno dogovorjenimi ali popusti za zgodnje prijave), upoštevajo pa se pri količinskem popustu, ki velja za drugega in vse naslednje udeležence iz istega podjetja.

e) Študentska cena
Zbornica za poslovanje z nepremičninami omogoča študentom udeležbo na posvetu Poslovanje z nepremičninami po ugodnejši ceni, in sicer kotizacija za en dan znaša 60,00€ + DDV (73,20€) in za dva dni 120,00€ + DDV (146,40€).

ODJAVE

Upoštevamo samo pisne odjave. Za odjave do vključno petka 25.10.2019 stroškov odjave ne zaračunamo, za odjave do vključno ponedeljka 04.11.2019 pa vam za organizacijske stroške zaračunamo 40€ (z DDV) na udeleženca. Za kasnejšo odjavo oz. neudeležbo že plačanih kotizacij ne vračamo.