Posvet Poslovanje z nepremičninami

Kotizacija - 2017

Portorož, 9. in 10. november 2017

Kotizacija

Kotizacija za 2-dnevno udeležbo znaša 320€ + DDV (390,40€ z DDV) na udeleženca in vključuje: udeležbo

na posvetu, USB z e-zbornikom in ostale materiale, potrdilo o udeležbi, postrežbo v odmorih, četrtkovo kosilo in svečano večerjo.

Kotizacija za 1-dnevno udeležbo znaša 160€ + DDV (195,20€ z DDV) na udeleženca in vključuje: udeležbo

na posvetu, USB z e-zbornikom in ostale materiale, potrdilo o udeležbi in postrežbo v odmorih.
Možno je doplačilo za četrtkovo kosilo in svečano večerjo z zabavnim programom.
Doplačilo kosila poravnajo enodnevni udeleženci na recepciji v Hotelu. Doplačilo za svečano večerjo z zabavnim programom pa za enodnevne udeležence in spremljevalce znaša
50€ z DDV.

Kotizacijo je potrebno nakazati do 29.10.2017, na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, odprt

pri Novi Ljubljanski banki, d.d.: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 2060-5323.

V primeru, da kotizacija zaradi izrednih okoliščin ne bo pravočasno plačana, vas prosimo, da na

registracijo s seboj prinesete potrdilo o plačilu.

POPUSTI veljajo za dvodnevne in enodnevne udeležence

Popusti se ne seštevajo, upošteva se za udeleženca ugodnejša varianta.

a) Članski popust

15 % člani GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

10 % člani GZS

10 % soorganizatorji

Člani, ki so se nam pridružili v letošnjem letu, lahko izkoristijo popust za nove člane - 50%. 

b) Količinski popust

10 % za drugega in vse naslednje udeležence iz iste organizacije

c) Popust za zgodnje prijave in plačane kotizacije do vključno 09.10.2017

20 % člani GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

15 % člani GZS in soorganizatorji

10 % ostali

d) Promocijska koda
Popusti s promocijsko kodo se ne seštevajo z drugimi (članskimi, pogodbeno dogovorjenimi ali popusti za zgodnje prijave), upoštevajo pa se pri količinskem popustu, ki velja za drugega in vse naslednje udeležence iz istega podjetja.

e) Študentska cena 
Zbornica za poslovanje z nepremičninami omogoča študentom udeležbo na posvetu Poslovanje z nepremičninami po ugodnejši ceni, in sicer kotizacija znaša 60,00 EUR + DDV (73,20 EUR)

ODJAVE

Upoštevamo samo pisne odjave. Za odjave do vključno petka 27.10.2017 stroškov odjave ne zaračunamo, za odjave do vključno ponedeljka 06.11.2017 pa vam za organizacijske stroške zaračunamo 40€ (z DDV) na udeleženca. Za kasnejšo odjavo oz. neudeležbo že plačanih kotizacij ne vračamo.