PROGRAM 30. posveta Poslovanje z nepremičninami

 

Četrtek, 7. november 2019

Moderator Boštjan Udovič, direktor GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami
09.00 - 09.15
Pozdravni nagovori
mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Aleš Prijon, državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor
Vera Zevnik, predsednica Zbornice za poslovanje z nepremičninami
09.15. - 09.45
Predstavitev dosežkov 30. posvetov - 1989-2019
Podelitev nagrad ZPN
Boštjan Udovič, direktor GZS - ZPN
09.45 - 11.00
Osnutek novega stanovanjskega zakona (SZ-2)

Alen Červ, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ljubljana

11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.30
Ukrepi za zagotovitev dodatnih 10.000 najemnih stanovanj - 1. del
Tomaž Banovec,Slovensko združenje FIABCI, Ljubljana
mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, j.s. Ljubljana

Na omizju po uvodnih predstavitvah bodo v razpravi sodelovali:
Aleš Prijon, Ministrstvo za okolje in prostor
Franci Gerbec, Združenje FIABCI Slovenija, Ljubljana
Luka Mesec, Stranka Levica
Anja Fortuna, Mladinski svet Slovenije, Ljubljana
13.30 - 15.00 Kosilo
15.00 - 17.00
Ukrepi za zagotovitev dodatnih 10.000 najemnih stanovanj - 2. del
Dušan Jeraj, Taxgroup d.o.o., Ljubljana
dr. Simon Starček, Združenje FIABCI Slovenija, Ljubljana
dr. Edo Pirkmajer, Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije, Ljubljana
Blaž Hribar, Pokojninska družba A, Ljubljana
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad MOL, Ljubljana

Na omizju po uvodnih predstavitvah bodo v razpravi sodelovali:
red. prof. dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Marko Novak, Združenje FIABCI Slovenija, Ljubljana
dr. Edo Pirkmajer, Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije, Ljubljana
Luka Mesec, Stranka Levica
Alijana Lepšina, Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL, Ljubljana

Svečana večerja
z zabavnim programom sTilnom Artačemin after party zDJ Davorjem Kukovičem

Petek, 8. november 2019 - Sekcija za upravljanje nepremičnin

Moderator Rajko Fajmot, predsednik Združenja upravnikov nepremičnin
09.00 - 09.45
Učinkovita komunikacija na zborih etažnih lastnikov
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o., Ljubljana
09.45 10.10
Predstavitev predloga za spremembe Stvarnopravnega zakonika
Miha Verčko, Ministrstvo za pravosodje
10.10 - 10.30
Interenergo - Energetski partner v polnem pomenu besede
dr. Eneja Osterman,Interenergo d.o.o. , Ljubljana
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.25
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo
11.25 - 11.50
Predstavitev aktualnih ukrepov Eko Sklada
mag. Vesna Černilogar, Eko sklad j.s,Ljubljana
11.50- 12.05
Skupnostne sončne elektrarne na večstanovanjskih objektih
Robert Jelenc, GEN-I ESCO pametna energija d.o.o., Nova Gorica
12.05 - 12.30
Izsledki nadzora usmerjene akcije upravljanja večstanovanjskih stavb
Nevenka Kosec, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Ljubljana
12.30 - 13.00
Zavarovalni standardi na področju upravljanja in etažne lastnine
Miroslav Zorec, Krik Aksum zavarovalno posredniška družba d.o.o. , Ljubljana
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00
Komunikacijska delavnica
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o, Ljubljana

Petek, 8. november 2019 - Sekcija za promet z nepremičninami

Moderator Thomas Krelj, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje
09.00 - 10.30
Okrogla miza: Obseg odgovornosti nepremičninskega posrednika
Marko Djinović, Pravna služba Gospodarske zbornice Slovenije, Ljubljana
Karmen Vidmar, Media nepremičnine d.o.o., Ljubljana
Boštjan Udovič, Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Ljubljana
Nataša Sax,Ministrstvo za okolje in prostor
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.45
Predstavitev novele Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-C
Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
11.45 - 12.15
Seznanitev z ugotovitvami izvedenega usmerjenega nadzora Stanovanjske inšpekcije
nad prodajalci stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2019
mag. Boštjan Rus, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Ljubljana
12.15 - 12.40

 

LEXAGENT.SI, sestava in odvetniška potrditev prodajne pogodbe po 24. členu ZNPosr-UPB1 v 24 urah
Anton Dobrina, One International d.o.o., Ljubljana
12.40 - 13.00
Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba
Boštjan Udovič, Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Ljubljana
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00
Komunikacijska delavnica
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o, Ljubljana

Petek, 8. november 2019 - Stanovanjska sekcija 

Moderator Sašo Rink, predsednik Združenja stanovanjskih skladov
09.00 - 09.45
Trajnostni vidiki gradnje
dr. Iztok Kamenski, GBC Slovenija, Ljubljana
09.45 - 10.30
Primer trajnostno grajene požarno varne stavbe
Tomaž Dolenc, Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.30
Pomen trajnostne gradnje in bivalna kakovost-nova direktiva
Vojko Golmajer,vodja sekcije za trajnostno gradnjo CER,Velux Slovenija d.o.o., Trzin
11.30 - 12.00
BIM Upravljanje stavb
mag. Primož Vrenk, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana
12.00 - 12.30
Javna najemna služba in najemnine

mag. Dušan GorenčičinAlenka Kern, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana

12.30 - 13.00
Predstavitev projekta CoNZEB
mag. Mojca Štritof Brus in Damjana Varšek,Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana
13.00 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00
Komunikacijska delavnica
dr. Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia d.o.o, Ljubljana

Petek, 08.11.2019 - Sekcija za vrednotenje in ocenjevanje

Moderator Boštjan Boh, predsednik Združenja ocenjevalskih podjetij
09.00 - 09.15
Uvodni pozdrav in pregled panoge
09.15 - 09.50
Novosti pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

mag. Tina Rozman, Ministrstvo za pravosodje

09.50 - 10.30
Nekatere razlike med ocenjevanjem hotela kot podjetje in ocenjevanjem hotelskih nepremičnin (za zavarovano posojanje)

mag. Milan Torkar, Tekos d.o.o., Tolmin

10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.30
Naročanje cenitev za (stanovanjske) nepremičnine s strani bank - realnost ali utopija?
mag. Boštjan Taskar BeloglavecinSonja Gračanić,NKBM d.d. Maribor
11.30 - 12.00
Nekatere posebnosti pri ocenjevanju zaščitenih kmetij za zavarovano posojanje

mag. Anton KožarinSandra Gorčan, Inštitut za nepremičnine d.o.o., Ljubljana

12.00 - 12.30
Sodelovanje ocenjevalca in revizorja pri ocenjevanju za računovodsko poročanje

mag. Andrej Lampe, NAI Significa d.o.o., LjubljanainMaruša Hauptman, BDO Svetovanje, Ljubljana

12.30 - 13.00
Okrogla miza: Kje bo ocenjevalska stroka 2029?
13.00 - 13.30
Odmor
13.30 - 15.00
Nekaj napotkov za ocenjevanje posebnih okoliščin skladno z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (modeli, vhodni podatki, zakonska in podzakonska podlaga)

mag. Marko Suhadolc,GURS, Ljubljana


Za vse udeležence posveta, med 13.30 in 15.00 uro, dr. Tanja Pia Metelko: 

Izkustvena delavnica komuniciranja: Kako dosežete skupni cilj in izboljšate odnos

»Kvaliteta vašega KOMUNICIRANJA bo določila USPEH v vašem življenju.« 
Drzna trditev, a ne? Toda resnična. Kar nam je v olajšanje in spodbudo je to, da se tehnik in veščin UČINKOVITE KOMUNIKACIJE lahko naučimo. Na delavnici, ki je sestavljena iz 90% praktičnega dela in 10% teorije boste spoznali 5 konkretnih tehnik, ki jih boste želeli takoj vnesti  v svoje poslovno in zasebno življenje.
PortorožpoPortorožu
 Predstavitev in predaja zaključkov posveta resornim ministrstvom
  • Soočenje zaključkov posveta s stališči političnih strank

 

*Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.