Posvet Poslovanje z nepremičninami

Foto in video vtisi s 30. posveta Poslovanje z nepremičninami

 

    PortorožpoPortorožu - Predstavitev zaključkov posveta

    Ljubljana, 27.11.2019

    Na GZS-ZPN smo letos ponovno pripravili dogodek, ki smo ga poimenovali PortorožpoPortorožu, kjer smo predstavili zaključke posveta, ki se nanašajo tako na ukrepe za zagotavljanje dodatnih najemnih stanovanj kot tudi na osnutek novega Stanovanjskega zakona ter zaključke vseh štirih sekcij: Sekcije za upravljanje nepremičnin, Stanovanjske sekcije, Sekcije za promet z nepremičninami in Sekcije za ocenjevanje in vrednotenje. 

    Še posebej nas veseli, da je Ministrstvo za okolje in prostor letos aktivno prisluhnilo našim stališčem in predlogom. Zahvala gre predvsem državnemu sekretarju g. Alešu Prijonu in njegovi ekipi, ki so sodelovali tako posvetu v Portorožu, kot na predstavitvi zaključkov.