Posvet Poslovanje z nepremičninami

Četrtek, 8. november 2018
Moderator: Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN

09.00 - 09.15 Pozdravni nagovor
mag. Franc Props, predsednik GZS-ZPN
Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS

09.15 - 11.00 Upravljanje nepremičnin pred pomembnimi izzivi
prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Vesna Dragan in Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
Boštjan Udovič, GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami

11.00 - 11.30 Odmor

11.30 - 13.00 Je čas za stroškovno najemnino?
izr. prof.  dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Dušan Gorenčič, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana

13.00 - 13.30 Primer dobre prakse izvajanja javne najemniške službe v Luksemburgu
Gilles Hempel, direktor Agece Immobiliere Sociele, Luksemburg

13.30 - 15.00 Kosilo

15.00 - 17.00 Ali finančne obremenitve nepremičnin dušijo razvoj  v Sloveniji?
mag. Ivan Simič, Simič&partnerji d.o.o., Ljubljana
Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale
dr. Edo Pirkmajer, Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije, Ljubljana

19.00 - Svečana večerja  in stand up nastop Lucije Ćirovič
22.00 - After party z DJem

 

Petek, 9. november 2018

SEKCIJA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN
Moderator: Rajko Fajmot, Habit d.o.o., Velenje

09.00 - 10.30 Nekatere dileme pri upravljanju nepremičnin in rešitve v praksi
Anita Hočevar Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Franci Kodela, odvetnik
Dušan Oražem

10.30 - 11.00 Odmor

11.00 - 11.45 Upravnik - deklica za vse?
mag. Peter Kern, Domplan d.d., Kranj

11.45 - 12.10 Zavarovanje odgovornosti upravnika
Miroslav Zorec, Krik aksum d.o.o., Ljubljana

12.10 - 12.40 Ugotovitve inšpekcijskih pregledov na področju upravljanja večstanovanjskih stavb
Nevenka Kosec, Stanovanjska inšpekcija RS

12.40 - 13.00 Pametni predalniki za sprejem in oddajo paketnih pošiljk v večstanovanjskih objektih
Žiga Schmidt, Kivi com d.o.o. , Slovenj Gradec

13.00 - 13.30 Odmor

13.30 - 15.00 Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob


SEKCIJA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI
Moderator: Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj

09.00 - 10.30 Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije) - skupaj s stanovanjsko sekcijo
Aša Rogelj, Ministrstvo za okolje in prostor
Boštjan Cotič, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana
Miha Zupanc, BTC d.d., Ljubljana
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj

10.30 - 11.00 Odmor

11.00 - 12.20 Težave v prometu z nepremičninami po uveljavitvi nove gradbene zakonodaje
Nina Ferligoj, notarka
Sabina Jereb, Ministrstvo za okolje in prostor
Vesna Levstek, Nepremičnine plus d.o.o., Ljubljana
Bojan Širec, Nova KBM d.d., Maribor

12.20 - 12.40 Poslovanje prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb po ZVKSES
Boštjan Rus, Stanovanska inšpekcija RS

12.40 - 13.00 Predstavitev produkta - Zavarovanje odgovornosti nepremičninskih družb članov ZPN
Miroslav Zorec, Krik aksum d.o.o., Ljubljana

13.00 - 13.30 Odmor

13.30 - 15.00 Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob

 

STANOVANJSKA SEKCIJA
Moderator: Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

09.00 - 10.30 Izkoriščanje obstoječih stavbnih potencialov in revitalizacija urbanih središč (brownfield investicije)
Aša Rogelj, Ministrstvo za okolje in prostor
Boštjan Cotič, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana
Miha Zupanc, BTC d.d., Ljubljana
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj

10.30 - 11.00 Odmor

11.00 - 11.30 Razvoj koncepta bivalnih enot za (so)bivanje starejših
mag. Andrej Hudoklin in Andrej Kos, Nepremičninski sklad PIZ d.o.o., Ljubljana

11.30 -12.00  Stanovanjsko zadružništvo, kako naprej?
Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

12.00 - 12.30 Javna najemna služba
Franci Gerbec, Slovensko nepremičninsko združenje Fiabci Slovenije, Domžale
Alenka Kern, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana
dr. Simon Starček, Slovensko nepremičninsko združenje Fiabci Slovenija, Domžale
dr. Jerneja Zorko, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s., Ljubljana

12.30 -13.00 Pametno načrtovanje (BIM) pri gradnji javnih najemnih stanovanj
Goran Malenić, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper
Andrejas Ržišnik, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur

13.00 -13.30 Odmor

13.30 - 15.00 Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob

 

SEKCIJA ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
Moderator: Boštjan Boh, Abaka d.o.o., Ljubljana

09.00 -10.30 Razvoj nepremičninskih evidenc
Matjaž Grilc, Digidata d.o.o. Šenčur
Jurij Mlinar, Ministrstvo za okolje in prostor
Franc Ravnihar, Geodetska uprava Republike Slovenije

10.30 -11.00 Odmor

11.00 -12.30 Uporabnost mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti
izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za komunalno gospodarstvo Univerze v Ljubljani
mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o., Ljubljana

12.30 -13.00 Umetna inteligenca in primeri uporabe na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin
dr. Boštjan Kaluža, Arvio d.o.o., Ljubljana

13.00 - 13.30 Odmor

13.30 -15.00 Fokus - ohrani ga v vrhunski formi - motivacijska delavnica
Meta Grošelj, Produktiva d.o.o. Dob