Posvet Poslovanje z nepremičninami

ČETRTEK, 9. november 2017
Moderator: Boštjan Udovič, direktor ZPN

07.30 - 09.00   Prijava udeležencev

09.00 - 09.30   Pozdravni nagovori
                             mag. Franc Props, predsednik ZPN
                             Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
                             Farook Mahmood, India, Svetovni predsednik FIABCI

09.30 - 11.00   Stanovanjska zakonodaja
                             Vesna Dragan, Ministrstvo za okolje in prostor
                             mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, j.s
                             Andreas Hofer, Švica, Strokovnjak za socialne stanovanjske zadeve, Archipel GmbH

11.00 - 11.30   Odmor

11.30 - 13.30   Upravljanje z etažno lastnino
                             Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
                             dr. Miha Juhart, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
                             Michael von Hauff, Nemčija, Predsednik Sveta direktorjev FIABCI WORLD, Beratung für Immobilien Management GmbH

13.30 - 14.00   25. obletnica FIABCI in podeljevanje nagrad
                            Jože Podgoršek, Predsednik FIABCI Slovenija
                            Ramon Riera Torroba, Španija, Predsednik FIABCI EUROPE

14.00 - 15.30   Kosilo

15.30 - 17.00   Reforma prostora in nepremičninske evidence
                            Aleš Seliškar, Geodetska uprava RS
                            Franc Ravnihar, Geodetska uprava RS
                            Matjaž Grilc, Digi data d.o.o.
                            Leon Kobetič, Locus d.o.o.

19.30 -              Slavnostna večerja
                           Glasbena spremljava skupine: BAnD ASS
                           Stand-up nastop: Martina Ipša


PETEK, 10. november 2017

SEKCIJA ZA UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI
Moderatorka: Vera Zevnik, predsednica ZUN

09.00 - 09.45   Proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe - BIM
                             Martin Lah, Elea iC d.o.o.
                             Andrej Pogačnik, Elea iC d.o.o.
09.45 - 10.30   Pristojnosti in možnosti upravnikov ter etažnih lastnikov v primerih reševanja problemov v večstanovanjskih stavbah
                             Janez Ribnikar, SPL d.d.

10.30 - 11.00   Odmor

11.00 - 12:00   Nepravdni postopki po Stanovanjskem zakonu v praksi
                             Nadja Podobnik Oblak, Okrajno sodišče v Ljubljani
12.00 - 13.00   Učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb
                             Boštjan Rus, stanovanjski inšpektor Inšpektorat RS za okolje in prostor, Gradbena, Geodetska in Stanovanjska inšpekcija

13.30 - 13.30   Odmor

13.30 - 15.00   Kakovostna komunikacija – temelj uspešnega poslovanja
                             mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje

SEKCIJA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI
Moderator: Vesna Levstek, predsednica ZDNP

09.00 - 10.30   Predlog novega ZNPosr
                            Mateja Žnidaršič, Ministrstvo za okolje in prostor

10.30 - 11.00   Odmor

11.00 - 11.45   Legalizacije objektov skladno z novo gradbeno zakonodajo
                             Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
11.45 - 12.30   Pogoji za delovanje slovenskih nepremičninskih posrednikov na hrvaškem trgu
                             Snježana Brezović, Hrvaška gospodarska zbornica
                             Dubravko Ranilović, Združenje za poslovanje z nepremičninami, Hrvaška gospodarska zbornica
12.30 – 13.00   Splošno in poklicno zavarovanje odgovornosti
                             Miroslav Zorec in Andraž Zorec, KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.

13.00 - 13.30 Odmor

13.30 - 15.00   Kakovostna komunikacija – temelj uspešnega poslovanja
                             mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje


STANOVANJSKA SEKCIJA
Moderator: Sašo Rink, UO ZSS

09.00 - 09.45   Analiza prijav na 17. javni razpis za neprofitna stanovanja
                             Živa Matjašič, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
09.45 - 10.30   Način preverjanja izpolnjevanja pogojev po 90. členu Stanovanjskega zakona
                             Maja Kos, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

10.30 - 11.00   Odmor

11.00 - 12.00   Predstavitev rezultatov ankete o potrebah po javnih najemnih stanovanjih
                             mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, j.s
12.00 - 13.00   Projekt Moje prvo stanovanje
                            Primož Brvar, Nepremičnine Celje d.o.o.

13.00 - 13.30   Odmor

13.30 - 15.00   Kakovostna komunikacija – temelj uspešnega poslovanja
                            mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje


SEKCIJA ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE NEPREMIČNIN
Moderator: Boštjan Boh, predsednik ZOP

09.00 - 09.45   Tržna mera kapitalizacije za kmetijska zemljišča v Sloveniji
                             mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine
09.45 - 10.30   Izračunavanje mere kapitalizacije z dograjevanjem in uporaba diskontne stopnje v DCF modelih
                             izr. prof. dr. Aljoša Valentinčič, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

10.30 - 11.00   Odmor

11.00 - 12.00   Vpliv energetskega stanja stavbe na vrednost nepremičnine
                             mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine
                             Boštjan Boh, Abaka d.o.o.
12.30 - 13.00   Predlog Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih
                             Evelin Pristavec Tratar, Ministrstvo za pravosodje
                             Mojca Prus, Ministrstvo za pravosodje

13.00 - 13.30   Odmor

13.30 - 15.00   Kakovostna komunikacija – temelj uspešnega poslovanja
                            mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje