Posvet Poslovanje z nepremičninami

Program 24. posveta Poslovanje z nepremičninami


Program PDF

 
24. POSVET POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, Portorož, 14. in 15. november 2013

Kongresni center Portus, Hotel Slovenija

 

PROGRAM  

ČETRTEK 14. NOVEMBER 2013

07.30 - 09.00
Prijava udeležencev

09.00 - 09.15
Pozdravni nagovor predstavnika organizatorjev
mag. Franc Props
, predsednik UO Zbornice za poslovanje z nepremičninami

09.15 - 09.45
Vloga Stanovanjskega sklada RS danes – razvoj najemništva?
dr. Žiga Andoljšek
, Stanovanjski sklad RS, j.s.

09.45 - 11.00
Okrogla miza: Problematika obdavčenja nepremičnin
Sodelujejo: dr. Edo Pirkmajer, Združenje lastnikov nepremičnin v Sloveniji; mag. Neva Žibrik, Ministrstvo za finance; mag. Dušan Mitrovič, Geodetska uprava RS; Darko Končan, Verstovšek&Končan d.o.o.; mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o; prof. dr. Ivo Lavrač; Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Združenje FIABCI Slovenija
Moderatorka: Vida Petrovčič

11.00 - 11.30
Odmor

11.30 - 13.30
Okrogla miza: Energetski zakon
Sodelujejo: Bojan Horvat, Energija Plus; Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; Vera Zevnik, Domplan d.d.;
Moderatorka: Vida Petrovčič

13.30 - 15.00
Odmor za kosilo

15.00 - 15.30
Pozdravna nagovora častnih gostov
mag. Bojan Kumer
, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; Alenka Avberšek, izvršna direktorica za zakonodajo in politike GZS

15.30 - 17.30
Okrogla miza: Projekt izgradnje po modelu javno zasebnega partnerstva: problemi in rešitve (projekt PROFILI)
Prevod zagotovljen. Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007 - 2013.  
Sodelujejo: Jožka Hegler, Mestna uprava MOL; mag. Jože Renar, Zbornica gradbeništva in IGM GZS; mag. Marjana Lutman, Zavod za gradbeništvo Slovenije; Aleš Avbreht, Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc in Partnerji; doc.dr. Aleksij Mužina, Odvetniška pisarna Mužina
Moderatorka: Vida Petrovčič

17.30 - 18.30
Družabno srečanje s predstavitvijo in pokušino belokranjskih vin

19.30
Svečana večerja z glasbo in zabavnim programom


 

PETEK: 15. NOVEMBER 2013

SEKCIJA ZA NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

Moderator: Tanja Tučič

07.30 - 09.00
Prijava udeležencev

09.00 - 09.15
Pozdravni nagovor: Pregled dosežkov in implementacije vzorčnih dokumentov ZDNP v praksi ter stališče ZDNP glede predlagane deregulacije poklica in nujnost deregulacije dejavnosti
Branko Potočnik
, INSA d.o.o, predsednik UO ZDNP, član UO ZPN

1. PANEL      AKTUALNI PRIMERI SLABE IN DOBRE PRAKSE TER ZAKONITO POSLOVANJE

09.15 - 09.50
Pregled slabe in dobre prakse pri dvojnem posredovanju, delitvi plačila in obračunavanju stroškov - na podlagi ugotovitev Komisije ZDNP in Strokovnega sveta ZDNP v zvezi s kršitvami Kodeksa
Robert Geisler
, REALITETA nepremičnine d.o.o., predsednik Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa

09.50 - 10.20
Pravilno in zakonito obračunavanje stroškov posredovanja – vidik predlagatelja ZNPosr glede specialne ureditve v ZNPosr in napotilom na uporabo dololčb OZ
Suzana Emeršič
, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

10.20 - 11.00
Vprašanja in odgovori ter kratka razprava z udeleženci

11.00 - 11.30
Odmor

2. PANEL      OKROGLA MIZA: DEREGULACIJA POKLICA IN/ALI DEJAVNOSTI

11.30 - 13.30
Smiselnost deregulacije poklica posrednik/posrednica za nepremičnine ter potreba po deregulaciji dejavnosti nepremičninskega posredovanja
Sodelujejo: Suzana Emeršič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; Živa Drol Novak, Zveza potrošnikov Slovenije; Franci Gerbec, Profundis d.o.o., predsednik Strokovnega sveta ZDNP, član UO ZPN in FIABCI Slovenija; Branko Potočnik, INSA d.o.o., predsednik UO ZDNP, član UO ZPN; Igor Knez, Pravna služba GZS
Moderator: Robert Geisler, REALITETA nepremičnine d.o.o., član UO ZPN in Strokovnega sveta ZDNP

13.30 - 14.00
Odmor

3. PANEL      KONFLIKTNE SITUACIJE PRI OPRAVLJANJU POSLOV POSREDOVANJA V TEORIJI IN PRAKSI

14.00 - 14.45
Nepremičninski posrednik – v primežu različnih interesov?
Posredniki, naročitelji, tretje osebe in obča javnost – antropološki vpogled.
mag. Jasna Vukovič, Inštitut za poslovno antropologijo – JaSNO

14.45 - 15.30
Obvladovanje konfliktnih situacij s praktičnim prikazom samozaščitnih ravnanj
Teorija konflikta, načini reševanja in preprečevanja konfliktnih situacij, praktični prikaz samozaščitnih ravnanj
mag. Maja Ilijavec, Inštitut za antropologijo

15.30 - 17.00
Z motivacijo preko ovir do ciljev
Motivacijski trening za uspešne posrednike
Boris Krkoč, predavatelj in trener, BMC International

17.00
Zaključek
Tanja Tučič
, RE/MAX Poetovio, članica UO ZDNP 


 

PETEK: 15. NOVEMBER 2013

SEKCIJA ZA INDIVIDUALNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Moderator: Jože Murko

07.30 - 09.00
Prijava udeležencev

09.00 - 09.30
Uvodni pozdrav moderatorja – stanje v branži, ocenjevanja za sodišča, javni sektor in zasebni sektor
Jože Murko
, Združenje SICGRAS

09.30 - 10.00
Zakon o sodiščih in položaj sodnih cenilcev in izvedencev
Mojca Prus
, Ministrstvo za pravosodje

10.00 - 10.30
Proces ocene vrednosti stanovanja z vidika obsega dela in porabe časa

Grega Hojnik
, Estimia d.o.o.

10.30 - 11.00
Predstavitev sprememb v pravilih stroke ocenjevanja vrednosti med 2012 in 2013
mag. Karin Lušnic, KLBV d.o.o., članica Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti pri Slovenskem inštitutu za revizijo

11.00 - 11.30
Odmor

11.30 - 12.00
Povečanje transparentnosti trga nepremičnin z uporabo sodobnih tehnologij za določanje vrednosti nepremičnin
Nika Mesner, Geodetski inštitut Slovenije

12.00 - 12.30
Uporaba geodetskih podatkov za ocenjevanje vrednosti
Boštjan Boh
, Abaka d.o.o

12.30 - 13.00
Komunalni prispevek: od investitorja do občine
Gvido Modrijan
, Structura d.o.o.

13.00 - 13.30
Dejanske oz. odkrite subvencije gospodinjstvom za najem stanovanj in ocena prikritih ob koncu leta 2012
mag. Anton Kožar
, Inštitut za nepremičnine d.o.o.

13.30 - 14.00
Odmor

14.00 - 16.00
Okrogla miza o ocenjevanju nepremičnin: Kdo potrebuje oceno vrednosti?
Sodelujejo: Sonja Gračanić, Združenja bank Slovenije; izr.prof.dr. Igor Pšunder, Slovenski inštitut za revizijo
Moderator: Jože Murko, Združenje SICGRAS

16.00
Zaključek 


 

PETEK: 15. NOVEMBER 2013

STANOVANJSKA SEKCIJA

07.30 - 09.00
Prijava udeležencev

09.00 - 10.00
Učinkovita raba energije in ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ter energetska izkaznica stavbe
mag. Mirko Marinčič
, Energetika Ljubljana; mag. Iztok Kamenski, JUB Akademija; dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK; Ivan Jurkošek, Weishaupt d.o.o.

10.00 - 10.30
Pregled Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci in predlogi za spremembe in dopolnitve
Matjaž Malovrh, energetski svetovalec

10.30 - 11.00
Postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi skladno z določbami ZVEtL
Jure Likar
, Okrajno sodišče v Ljubljani

11.00 - 11.30
Odmor

SEKCIJA STANOVANJSKIH SKLADOV

11.30 - 12.00
Bivalne enote v Ljubljani - primer dobre prakse
Sašo Rink
, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

12.00 - 12.30
Dejavniki odločitve reševanja stanovanjskega vprašanja
Alenka Kern
in mag. Dušan Gorenčič, Stanovanjski sklad RS, j.s.

12.30 - 13.00
Upravljanje in politike neprofitnih najemnih stanovanj v evropskih državah
Jerneja Zorko
, Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem

13:00
Zaključek

13:30 - 14:00
Odmor

SEKCIJA UPRAVNIKOV

11.30 - 12.00
Problematika podnormiranja upravljanja poslovnih stavb; ureditev upravljanja večlastniških stavb v enem predpisu
Sašo Galonja
, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

12.00 - 12.45
Najemnine skupnih prostorov in ostali prihodki večstanovanjske stavbe
Miha Berlič
, SPL d.d.;

12.45 - 13.30
Problematika namenskega koriščenja sredstev rezervnega sklada in nadzor nad vodenjem in porabo sredstev rezervnega sklada
Alma Pašanović
, SPL d.d.; prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

13.30
Zaključek

13:30 - 14:00
Odmor

 


Program PDF


Pripeti dokumenti