Posvet Poslovanje z nepremičninami

Program 23. posveta Poslovanje z nepremičninami


 
23. POSVET POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, Portorož, 15. in 16. november 2012

Kongresni center Portus, Hotel Slovenija

 

PROGRAM, kliknite tu (.pdf, 101 kb)

  

ČETRTEK 15. NOVEMBER 2012

07.30 – 09.00
Prijava udeležencev

09.00 – 09.15
Pozdravni nagovor predstavnika organizatorjev

09.15 – 10.15
Predstavitev Nacionalnega stanovanjskega programa (teorija/praksa/perspektiva)
mag. Tanja Bogataj, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

10.15 – 11.00
Trajnostna gradnja
mag. Robert Smodiš, Green building council Slovenia

11.00 – 11.30
Odmor

11.30 – 13.30
Okrogla miza: Nepremičnine v stečajnih postopkih in pri slabih naložbah bank
Sodelujejo: dr. Žiga Andoljšek, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, j.s., dr. France Arhar, direktor Združenje bank Slovenije, Franci Gerbec, UO Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Profundis d.o.o. in Združenje FIABCI Slovenija, Yuri Sidorovich, Deloitte Revizija d.o.o., Borut Soklič, direktor Odvetniške pisarne Borut Soklič in odvetniki, prof. dr. Lojze Ude, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,Matevž Žugelj, okrožni sodnik svetnik, Okrožno sodišče v Celju
Moderatorka: Vida Petrovčič

13.30 – 15.00
Odmor za kosilo

15.00 – 15.10
Pozdravni nagovor soorganizatorja pred mednarodno okroglo mizo
Jože Podgoršek, Združenje FIABCI Slovenija in Hiška ABC, d.o.o.

15.10 – 15.30
Pozdravni nagovori častnih gostov pred mednarodno okroglo mizo
Ivan Vrdoljak, ministar graditeljstva i prostornog uređenja (minister gradbeništva in prostorskega urejanja)
Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor
Nadan Vidošević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore (predsednik Hrvaške gospodarske zbornice)
mag. Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

15.30 – 17.30
Mednarodna okrogla miza*
Perspektive in razvojne možnosti na nepremičninskem trgu Slovenije in Hrvaške
Sodelujejo: Saša Galonja, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Vedrana Likan, Colliers International, Jože Murko, UO Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Dodoma d.o.o., Jože Novak, Imos Holding d.d., Ana Pavičić Kaselj, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama (predsednik Združenja za poslovanje z nepremičninami)
Moderatorka: Vida Petrovčič

* prevajanje ne bo na voljo

17.30 – 18.30
Predstavitve sponzorjev

19.30 -
Svečana večerja z glasbo in zabavnim programom


 

PETEK: 16. NOVEMBER 2012

SEKCIJA ZA NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

Moderator: Branko Potočnik

09.00 – 10.00
Pregled dosežkov in dokumentov narejenih pri Združenju družb za nepremičninsko posredovanje v letu 2012:
Dokumenti namenjeni lažjemu in profesionalnemu poslovanju nepremičninskih posrednikov s poudarkom na "dvojnem posredovanju", varstvu osebnih podatkov in primerih dobrih praks
Branko Potočnik, UO Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Združenja družb za nepremičninsko posredovanje, Insa d.o.o., Marko Djinović, Pravna služba GZS, Robert Geisler, Pravna služba GZS

10.00 – 11.00
Praktična delavnica Pro et Contra
Predstavitev aktualnih načelnih pravnih mnenj Pravne službe GZS, s pregledom prakse:

  • Ali na maksimalno plačilo za posredovanje (4%) lahko obračunamo še DDV in zakaj?
  • Ali je osnova za obračun plačila za posredovanje kupnina z davkom ali brez njega in zakaj?
  • Ali je poročanje v ETN še vedno obvezno?

Marko Djinović, Pravna služba GZS
Robert Geisler, Pravna služba GZS

11.00 – 11.30
Odmor: Nagradni kviz "Za koliko je bilo prodano?"

11.30 – 12.30
Fiduciarni račun v praksi

  • Leto dni po uvedbi obveznosti, še vedno zelo različna praksa…?
  • Banka in fiduciarni račun

Franci Gerbec, UO Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Profundis d.o.o. in Združenje FIABCI Slovenija
predstavnik Raiffeisen banke d.d.

12.30 – 13.30
Home Staging - Priprava nepremičnine za uspešno prodajo - nasveti licencirane strokovnjakinje Home Staging-a
Uršula Štravs, Home Staging in arhitekturno projektiranje, Barbara Grilc, s.p.

13.30 – 14.00
Odmor

14.00 – 16.00
S komunikacijo do uspeha "posredniki, naročitelji, tretje osebe - po treh poteh do istega cilja"

  • Antropologija komuniciranja – Posredniki in stranke govorite isti jezik. Res? Raziskava primera iz prakse.
  • PR strategija in ugled branže nepremičninskega posredovanja - Agent 000 - Hvala za nič!
  • 5strank.com - Do solz resno o odnosih s strankami …

mag. Jasna Vukovič, Inštitut za poslovno antropologijo – JaSNO
Karmen Stariha, Sila d.o.o.
Boris Krkoč, trener in svetovalec za vrhunske rezultate, BMC International

16.00
Podelitev nagrade zmagovalcu kviza in komentar rezultatov.

Zaključek


 

PETEK: 16. NOVEMBER 2012

SEKCIJA ZA INDIVIDUALNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Moderator: mag. Žarko Povše

9.00 - 9.30
Ocenjevanje in novi stanovanjski program
mag. Žarko Povše, Hiša nepremičnin mag. Žarko Povše, s.p.

9.30 - 10.00
Spremembe Pravilnika o sodnih cenilcih in izvedencih - pogled Ministrstva za pravosodje
Mojca Prus, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

10.10 - 10.30
Spremembe Pravilnika o sodnih cenilcih in izvedencih - pogled cenilca
Jože Murko, Cenitve in projektiranje, s.p., SICGRAS, Združenje FIABCI Slovenija

10.30 – 11.00
Pregled pravil stroke individualnega ocenjevanja v Sloveniji in spremembe MSOV-2011
Jože Murko, UO Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Dodoma d.o.o.

11.00 - 11.30
Odmor

11.30 - 12.00
Strategije, demografski in drugi prehodi ter nepremičnine - podatki za razumevanje stanja in podporo pri odločanju
Tomaž Banovec, Združenje FIABCI Slovenija

12.00 - 12.30
Ocena tržne vrednosti stanovanja v Ljubljani, Kopru, Novem mestu, Mariboru in Murski Soboti iz neprofitnih najemnin
Rajko Srednik, Sigma d.o.o.

12.30 - 13.00
Ocena tržne vrednosti stanovanja v Ljubljani, Kopru, Novem mestu, Mariboru in Murski Soboti iz tržnih najemnin
Tadej Čaks, mag., Dodoma d.o.o.

13.00 - 13.30
Koliko davčnih prihodkov izgublja država zaradi visoke efektivne obdavčitve najemnin?
mag. Anton Kožar, UO Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Združenja ocenjevalskih podjetij, Inštitut za nepremičnine, d.o.o., Združenje FIABCI Slovenija

13.30 - 14.00
Odmor

14.00 - 14.30
Spremljanje stanovanjskega trga na podlagi oglaševanih cen
Sandi Berk, Geodetski inštitut Slovenije, Anton Setnikar, Internet Media, d.o.o. (SLONEP), Katja Tič, Geodetski inštitut Slovenije

14.30 - 15.00
Obdavčitev najemnin: ali je prav, da so najemnine obdavčene kot dohodek od dela, ne pa od kapitala
prof. dr. Ivo Lavrač, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Združenje FIABCI Slovenija

15.00 - 15.30
Primerjava najema in zakupa v nemškem in slovenskem pravu in praksi
Alenka Štepec, mag., AJP d.o.o. Kranj

15.30 - 16.00
Razprava o novem nacionalnem stanovanjskem programu in ocenjevanju vrednosti

16.00
Zaključek


 

PETEK: 16. NOVEMBER 2012

STANOVANJSKA SEKCIJA

9.00 – 11.00
Okrogla miza: Energetska obnova
Sodelujejo: Franc Beravs, Ekosklad, j.s., Julijan Fortunat, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Jožka Hegler, UO Združenja stanovanjskih skladov, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, mag. Franc Props, UO Zbornice za poslovanje z nepremičninami, SPL d.d., mag. Robert Smodiš, Green building council Slovenia, Etbin Stropnik, Viessmann, d.o.o.

11.00 – 11.30
Odmor

11.30 – 13.30
Okrogla miza: Problematika obračunavanja stroškov toplote, Analiza najemnin - neprofitna, tržna, stroškovna
Sodelujejo: Cvetka Črnko, MT Merilna tehnika, d.o.o., Julijan Fortunat, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Peter Kern, Domplan d.d., Iztok Knific, Ecop Agent d.o.o., mag. Mojca Štritof Brus, Stanovanjski sklad RS, j.s., prof. dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, mag. Dušan Gorenčič, Stanovanjski sklad RS, j.s.

13.30 – 14.00
Odmor

14.00 – 16.00
Posledice subsidiarne odgovornosti za lastnike stanovanj, postopek izločitvene tožbe in pregled sodne prakse
prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

16.00
Zaključek


Pripeti dokumenti