Posvet Poslovanje z nepremičninami

Prezentacije 22. posvet Poslovanje z nepremičninami


Mateja Tamara Fajs, Služba Vlade RS za zakonodajo
 
davku na nepremicnine, mag. Alenka Kovac Arh in mag. Neva Žibrik,
Ministrstvo za finance
 
Ministrstvo za kmetijstvo
 
Miroslav Kranjc, Racunsko sodišce RS
 
Stanovanjski sklad RS, j.s.
 
Predstavitev mednarodnega projekta AFTER, mag. Franc Props, SPL d.d.
 
Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
 
stanovanjskih in poslovnih stavbah, mag. Anton Kožar, Inštitut za
nepremicnine d.o.o. in Združenje FIABCI Slovenija
 
spremembe stanovanjskega zakona, Anita Hocevar Frantar, Ministrstvo za
okolje in prostor
 
Pravna služba GZS
 
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. in mag. Anton Kožar, Inštitut za
nepremicnine d.o.o. in Združenje FIABCI Slovenija
 
Ministrstvo za okolje in prostor
 
Profundis d.o.o. in Združenje FIABCI Slovenija
 
Nepremicninski servis d.o.o. in Združenje FIABCI Slovenija
 
d.o.o.
 
Pravna služba GZS, Branko Potocnik, INSA d.o.o., Robert Geisler,
REALITETA nepremicnine d.o.o., Thomas Krelj, FESST d.o.o.
 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.
 
Izkušnje JSS MOL z rentnim odkupom, Jožka Hegler, Javni stanovanjski
sklad Mestne obcine Ljubljana
 
FIABCI Slovenija
 

Pripeti dokumenti