Posvet Poslovanje z nepremičninami

PORTOROŽpoPORTOROŽU


Letos je bila odločitev programskega odbora, ki so ga sestavljali predstavniki vseh soorganizatorjev, da izvedemo 21. posvet po načelu MANJ JE VEČ. Na podlagi anket je bilo ugotovljeno, da je program preobsežen in za udeležence prenaporen.

Tako so se na seznamu potencialnih tem našla številna zanimiva predavanja, ki jih letos nismo mogli uvrstiti v program 21. posveta, zato smo se odločili, jih bomo predstavili na posebnem dogodku, ki smo ga poimenovali

PORTOROŽpoPORTOROŽU, in bo

v torek 7. decembra 2010,

v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 13,

v dvorani A, I. nadstropje.

Program:

08.30-09.00 – Prijava

09.00-09.15 – Dobrodošlica / nagovor organizatorja

09.15-09.40 - Management znanja in učeča se organizacija v procesih upravljanja z nepremičninami          (magistrska naloga), mag. Ksenija Radminič Virant, Terca, d.o.o. Šentrupert

09.40-10.05 - Slabosti premalo domišljene odprave administrativnih ovir v primeru ukinitve registra najemnih pogodb in pridobivanje podatkov o dohodkih državljanov od DURS, Jožka Hegler, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in Stanovanjska zbornica Slovenije

10.05-10.30 - Postanite gospodar svojega dneva, Davor Žic in Rastko Križančič, I.T. TIM d.o.o.

10.30-10.55 - Predstavitev spletne strani www.posvetnepremicnine.si in dostop do zaprtih strani GZS, mag. Igor Blažina in Tanja Jamnik GZS

11.00-11.30 – Odmor (kava, čaj, sok, voda)

11.30-11.55 - Množično vrednotenje nepremičnin - predstavitev spletnih aplikacij za javnost (ZVN, VRENEP, KALKNEP), Andrej Glavica in Dušan Lobe, Geodetska uprava RS

11.55-12.20 - Trajnostno certificiranje stavb – naložba za prihodnost, mag. Robert Smodiš, DSG društvo za sonaravno gradnjo

12.20-12.45 -Zniževanje stroškov obratovanja ter povečanja vrednosti objektov z uporabo obnovljivih virov energije (solarni sistemi), Aleksander Hatlak, udis, direktor programa OVE, HIDRIA

12.45-13.00 –Požarne in toplotne izolacijske zahteve sanacijskih posegov na fasadah večstanovanjskih objektov, Primož Bernard, vodja tehnične podpore trženju, Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka

13.00-Praznična pogostitev

Kotizacija

Za dvodnevne udeležence 21. posveta Poslovanje z nepremičninami v Portorožu, je udeležba brezplačna, za enodnevne udeležence je kotizacija 20€+DDV in za ostale udeležence 50 €+DDV.

Kotizacija vključuje udeležbo na dogodku,zbornik referatov s posveta v Portorožu (samo za tiste, ki ga še niste prejeli) ter kavo, osvežilne napitke med odmorom in praznično pogostitev (kanapeji, grisini, piškoti, kozarec vina, voda, sok).

Kotizacijo je potrebno nakazati pred dogodkom, najkasneje do petka, 3. decembra 2010, na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, odprt pri NLB, d.d. št.: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 2060-394.

V skladu z zakonom o DDV vam bomo v osmih dneh po izvedbi posvetovanja izstavili račun.

Informacije in prijave:

Za udeležbo je obvezno pravočasno izpolniti in odposlati prijavnico. Prijave sprejemamo tudi prek e-prijavnice na: http://posvetnepremicnine.gzs.si/slo/portorozpoportorozu/prijavnica

Obveščamo vas, da je število razpoložljivih mest omejeno in bomo v primeru prevelikega števila prijavljenih upoštevali vrstni red prijav.

Pisne odjave upoštevamo najkasneje do 3. decembra 2010, sicer kotizacij ne vračamo, kot tudi v primeru neudeležbe brez pisne odjave.

V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridružujemo pravico do odpovedi seminarja.

Udeleženci posvetovanja imajo na voljo brezplačno parkiranje v garaži ali na parkirišču GZS.

Kontaktna oseba: Vida Logar, tel. 01/58-98-240 ali e-naslov: zpn@gzs.si.

Prijazno vabljeni


Pripeti dokumenti

Avtor: ZPN