Posvet Poslovanje z nepremičninami

2009 - Prezentacije predavanj


20. jubilejni posvet Poslovanje z nepremičninami, 18. in 19. november 2010

Četrtek, 18.11.2009

PLENARNA SEJA

FINANČNO-RAČUNOVODSKA SEKCIJA, moderator mag. Igor BLAŽINA, direktor GZS Zbornice za poslovanje z nepremičninami

OKROGLA MIZA O STANOVANJSKEM TRGU: Ali je razvoj najemnega trga »luč« za izhod iz nepremičninskega cikla

  • Moderatorka: Vida Petrovčič. Sodelujejo: strokovna skupina, ki predlaga nove elemente stanovanjske politike: dr. Ivo Lavrač, Tomaž Banovec, Dušan Jukič, Igor Drobež, dr. Richard Sendi, Franci Gerbec, mag. Anton Kožar, MOP, MF in MDDSZ

STANOVANJSKA SEKCIJA – ZA UPRAVNIKE, STANOVANJSKE SKLADE, moderator Jožka HEGLER, predsednica SZS

Četrtek, 19.11.2009

SEKCIJA ZA NEPREMIČNINSKE POSREDNIKE, moderator Thomas Krelj, predsednik Združenja družb za nepremičninsko posredovanje

SEKCIJA OCENJEVALCEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN, moderator Boštjan Boh, Abaka, d.o.o.

SEKCIJA O UREJANJU PRIPADAJOČIH OZIROMA FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČIH, moderator mag. Janez Frelih, član skupščine GZS

 


Pripeti dokumenti