Posvet Poslovanje z nepremičninami

2008 - Prezentacije predavanj


19. posvet: POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, Portorož, 13. in 14. november 2008

PLENARNA SEJA: Uvodni referati

FINANČNA SEKCIJA: Finančno poslovanje in upravljanje

STANOVANJSKA SEKCIJA: Problematika bivanja, najemnih razmerij in oskrbovanih stanovanj

FINANČNA SEKCIJA: Finančno poslovanje, upravljanje in posredovanje

SEKCIJA: Trg nepremičnin, najemnine in cene

CENILSKA SEKCIJA


Pripeti dokumenti