Posvet Poslovanje z nepremičninami

Zaključki 18. posveta Poslovanje z nepremičninami: država, državljani, stanovanja


V četrtek 15. in petek 16. novembra se je v Portorožu zbralo kar 380 udeležencev, predavateljev, gostov in novinarjev na 18. letnem posvetu Poslovanje z nepremičninami: država, državljani, stanovanja.

Po otvoritvi in uvodnem plenarnem delu so udeleženci v dveh dneh lahko obiskali Finančno sekcijo na temo: Finančno poslovanje na področju upravljanja, Stanovanjsko sekcijo na temo: Problematika bivanja, najemnih razmerij in varčevanja z energijo, sekcijo C na temo: Trg nepremičnin, kakovost nepremičninskih storitev in cenilsko sekcijo na temo: Oslabitev nepremičnin zaradi vplivov iz okolja.

Poleg sekcij sta bili organizirani in dobro obiskani tudi dve okrogli mizi.

Prvo z naslovom: Kaj nam bo leto 2008 prineslo na nepremičninskem trgu in kako se bomo prilagajali prostemu pretoku storitev v zaostrenih konkurenčnih pogojih, je vodila Vida Petrovčič, sodelovali so: mag. Janez Frelih (Združenje za poslovanje z nepremičninami), Primož Pirc (Javni stanovanjski sklad RS), mag. Božo Jašovič (Banka Slovenije) in Dubravko Ranilovič (Gospodarska zbornica Hrvaške).

Drugo okroglo mizo o stanovanjskem trgu je vodila dr. Srna Mandič (Fakulteta za družbene vede), z gosti mag. Marko Štrovs (Ministrstvo za gospodarstvo), Tomaž Banovec (Združenje FIABCI Slovenija), Jožka Hegler (Javni stanovanjski sklad MOL), dr. France Arhar (UniCredit Banka Slovenija, d.d.) in Anita Hočevar Frantar (Ministrstvo za okolje in prostor).

Zaključki 18. tradicionalnega posveta »Poslovanje z nepremičninami«,
Portorož, 15. in 16. november 2007
,
so obljavljeni v pripetem dokumentu

 


Pripeti dokumenti