Posvet Poslovanje z nepremičninami

17. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami


Spoštovani!

V veliko veselje nam je, da vas lahko povabimo na letošnji že 17. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, 16. in 17. novembra 2006 v Hotelu LifeClass (Hoteli MORJE) v Portorožu.

Rdeča nit letošnjega posveta bodo davki. Predstavniki pristojnih ministrstev bodo predstavili novosti tudi na prostorskem, stanovanjskem in drugih nepremičninskih področjih. Posebna pozornost bo namenjena naslednjim temam:

Evidence in davki
Država se pripravlja na zbiranje podatkov o nepremičninah. Register nepremičnin bo podlaga za preverbo pri odmeri različnih davkov (dohodnine, promet z nepremičninami) ter podatkovna baza za izračun davčne osnove za davek na
nepremičnine. Morda bomo že v Portorožu izvedeli, kolikšna bo davčna stopnja za davek na nepremičnine.

Združitev zemljiškega katastra in zemljiške knjige je nedvomno eden večjih podvigov na področju državnih evidenc v prihodnjem desetletju. Verjamemo, da mnogi z zanimanjem pričakujejo razgrnitev opravljenega dela. Enotne evidence ter popis nepremičnin bodo osnova za njihovo množično vrednotenje, to pa bo vplivalo na premoženjske davke.

Spremembe nepremičninskih davkov se bodo odražale tudi v gospodarnejši rabi zemljišč, kar bo še posebej zanimalo investitorje. Gre za indikator, ki ga bodo morale tudi občine vse natančneje analizirati in spoznavati, ko bodo načrtovale
prostor in odmerjale lokalne davke.

Posredovanje v prometu nepremičnin
Predstavniki nepremičninskih agencij se bodo poleg zakonodajnih in davčnih novosti z zanimanjem posvetili tudi ožje strokovnim temam, ki jih dnevno srečujejo pri svojem poslu. Ena takšnih je učinkovita uporaba informacijske tehnologije pri trženju nepremičnin. Kakšni so sodni postopki v zvezi z nepremičninami, ki niso vpisane v zemljiško knjigo in kako bo z zavarovanjem odgovornosti nepremičninskih agencij po novem, bo govora v posebni sekciji.

Stanovanjsko področje
O demografskih spremembah in njihovem vplivu na povpraševanje po različnih vrstah stanovanj bo govora že v plenarnem delu.

Nadaljnja predavanja v stanovanjski sekciji se bodo vrtela okrog dograjevanja stanovanjske zakonodaje, konceptih javno-zasebnih partnerstev na stanovanjskem področju ter stanovanjski oskrbi z vidika dostopnosti najemnih neprofitnih
stanovanj.

Upravljanje večstanovanjskih in poslovnih zgradb
Med najbolj aktualnimi temami, ki smo jih pripravili za upravnike sta problematika funkcionalnega zemljišča stavbe ter problemi v zvezi z vpisi stanovanj v zemljiško knjigo.

Standardi
Z vključitvijo Slovenije v EU nas čakajo tudi enotni evropski standardi. Na področju nepremičnin je v veljavi kar nekaj EN standardov, ki so tudi slovenski standardi (SIST). Seznanili se bomo z novostmi, ki jih bo prinesel nov EN standard v Evropski uniji za poenotenje storitev nepremičninskega posrednika.

Zaščita potrošnika je pomembna, vendar stroški garancij v končnem dvigujejo ceno storitvam in gradnji. O tem, kako uskladiti garancije izvajalcev v gradbeništvu v skladu s pravili obnašanja in dobre prakse bo tekla beseda v posebni sekciji.

Vrednotenje nepremičnin
Ocenjevalci vrednosti nepremičnin bodo soočili svoja mnenja in poglede na stroko v luči ocenjevanja vrednosti pravic, predvsem služnosti in stavbne pravice. Marsikoga zanima, za koliko bi lahko prodal stavbno pravico. Govora bo tudi o kodeksu cenilcev nepremičnin. Strokovna prispevka o ocenjevanju vrednosti nepremičnin na podlagi množitelja letnih plačil ter računovodsko obravnavanje nepremičnin bosta zaokrožila ta del vsebine.

Za okroglo mizo 16. novembra popoldne, bomo povabili predstavnike države in stroke ter skušali najti komentarje na aktualna vprašanja s področja stanovanjske oskrbe, davkov, načrtovanja prostora, upravljanja in nepremičninskega trga. Ne zamudite priložnosti, da zastavite vprašanja.

Prvi večer posveta bomo sklenili z neformalnim druženjem na skupni večerji z zabavnim programom in plesom.

Pregleden program po sekcijah z urnikom je v pripravi in vam ga bomo objavili konec poletja. Zagotovite si 10% popust s prijavo pred 20. septembrom.

Posle razvijamo z načrtnim negovanjem in utrjevanjem znanstev, gradnjo zaupnosti in povezovanjem z ljudmi. Zagotavljamo vam, da boste v Portorožu na enem mestu srečali vse akterje s področja poslovanja z nepremičninami, vključno z vašo konkurenco.
Srečati konkurenco in se pogovarjati z njo pa rezultira v spoznanju, da ste še boljši.

Iskreno upamo, da se boste odzvali našemu povabilu in se udeležili letošnjega posveta.
 


V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljam,
Anton Kožar, sekretar Združenja za poslovanje z nepremičninami

 

 

ZAKLJUČKI 17. posveta


Pripeti dokumenti