2004 - Poslovanje z nepremičninami, 18. in 19. november 2004