2002 prezentacije


 

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, Portorož, 14. in 15. november 2002

 

2.  plenarna seja: Uresničevanje nacionalnega stanovanjskega programa
dr. France Križanič, dr. Žan Oplotnik - Narodnogospodarski vidik Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme
 mag. Lidija Žvajker: Zakon o javnih skladih in njegove posledice na stanovanjskem področju

 

  1. plenarna seja: Primerjava tujih in domačih značilnosti nepremičninskega trga
    dr. Ivo Pšunder - Sodobne metode ocenjevanje vrednosti nepremičnin
     

SEKCIJA A: Stanovanjska ponudba
Slavko Cimprič - Hipotekarno bančništvo
 

 

SEKCIJA B: Stanovanjsko povpraševanje 
Slavko Cimprič - Ponudba namenskih stanovanjskih posojil bank
Nevenka Fajdiga - Ponudba namenskih stanovanjskih skladov
Anita Hočevar Frantar - Povpraševanje po različnih vrstah stanovanj;

SEKCIJA C: Upravljanje stanovanj in drugih nepremičnin
Barbara Starič Strajnar - Novosti na področju upravljanja s stanovanji

SEKCIJA D: Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami 
mag. Andreja Cirman - Vloga in pomen Kodeksov o dobrih poslovnih običajih v posredovanju v prometu z nepremičninami za reguliranje trga
Živa Drol Novak - Vloga Kodeksa pri zaščiti potrošnika - šibkejše in nepoučene stranke v prometu s stanovanji
mag. Anton Kožar - Poročilo o recenzijah in pripombah na Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

SEKCIJA F: Poslovanje z nepremičninami in trg 
dr. Igor Pšunder - Dokončanje mere kapitalizacije pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin po metodah donosa 
Dubravko Ranilovič - Nepremičninski trg na Hrvaškem


Pripeti dokumenti