Arhiv: Zaključki 29. posveta Poslovanje z nepremičninami

V začetku novembra letos (8. in 9.11.2018) se je v Portorožu zbralo več kot 400 udeležencev z različnih področij in strok. Največ časa je bilo namenjenega razpravi o najemninski politiki, upravljanju nepremičnin, težavah pri izvajanju nove gradbene zakonodaje, pa tudi o davčnih in drugih bremenih nepremičnin. Le na posvetu Poslovanje z nepremičninami udeleženci razpravljajo o stanovanjski in nepremičninski problematiki v tako široki in odprti razpravi, ko usklajujejo predloge in iščejo rešitve, ne le za opravljanje svoje gospodarske dejavnosti temveč tudi za osebe, ki nastopajo v prometu z nepremičninami kot lastniki ali uporabniki nepremičnin, in nenazadnje pomislijo in upoštevajo tudi zaščito in varnost državljanov, lastnikov nepremičnin, etažnih lastnikov, kupcev, prodajalcev, idr. Ne pozabijo pa tudi na bolj občutljive skupine, kot so socialni najemniki, mladi in mlade družine, ter zadnja leta tudi starejšo populacijo. Na GZS ZPN smo na podlagi izraženih stališč, mnenj in predlogov pripravili Zaključke 29. posveta Poslovanje z nepremičninami, ki smo jih predstavili 28.11.2018.

Arhiv: Zaključki 28. posveta Poslovanje z nepremičninami

Arhiv: Zaključki 28. posveta Poslovanje z nepremičninami

V Portorožu se je 9. in 10. novembra 2017 zbralo skoraj 400 domačih in tujih nepremičninskih strokovnjakov. Programski odbor, v katerem so poleg predstavnikov GZS-ZPN sodelovali tudi predstavniki ministrstev za okolje in prostor, infrastrukturo, finance, javno upravo in pravosodje ter predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI, Združenja lastnikov nepremičnin, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

Arhiv: Uspešno zaključen 27.posvet Poslovanje z nepremičninami

Arhiv: Uspešno zaključen 27.posvet Poslovanje z nepremičninami

Za nami je že 27. posvet Poslovanje z nepremičninami, zaznamovali pa so ga izjemno visoka udeležba, kakovosten program ter sodelovanje predstavnikov vseh ministrstev,ki vplivajo na nepremičninsko panogo. Preko 350 udeležencev tradicionalnega posveta v Portorožu je tako sprejelo številne zaključke, ki bodo odločevalcem nedvomno pomagali pri normativnem urejanju poslovanja z nepremičninami. Zaključke si lahko ogledate v spodnji prilogi.

Arhiv: Zgodnje prijave do 17.10.2016

Arhiv: Zgodnje prijave do 17.10.2016

NAJVEČJI IN NAJPOMEMBNEJŠI NEPREMIČNINSKI DOGODEK PRI NAS - 27- posvet Poslovanje z nepremičninami, Portorož. 10. in 11.november 2016

Arhiv: Program 27. posveta Poslovanje z nepremičninami

Arhiv: Program 27. posveta Poslovanje z nepremičninami

Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas - 27. posvet Poslovanje z nepremičninami

Arhiv: Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek, 26. in 27. november 2015

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami je skupaj s soorganizatorji izbrala izredno zanimive in aktualne tematike, ki bodo zanimale vse akterje na nepremičninskem področju, tudi tiste, ki se neposredno s poslovanjem z nepremičninami ne ukvarjajo, so pa lastniki ali najemniki nepremičnin ali pa z nepremičninami delajo (ocenjevalci vrednosti, sodni izvedenci, načrtovalci in razvijalci projektov, računovodje, banke, zavarovalnice, ipd.).