Arhiv: Zaključki 29. posveta Poslovanje z nepremičninami

V začetku novembra letos (8. in 9.11.2018) se je v Portorožu zbralo več kot 400 udeležencev z različnih področij in strok. Največ časa je bilo namenjenega razpravi o najemninski politiki, upravljanju nepremičnin, težavah pri izvajanju nove gradbene zakonodaje, pa tudi o davčnih in drugih bremenih nepremičnin. Le na posvetu Poslovanje z nepremičninami udeleženci razpravljajo o stanovanjski in nepremičninski problematiki v tako široki in odprti razpravi, ko usklajujejo predloge in iščejo rešitve, ne le za opravljanje svoje gospodarske dejavnosti temveč tudi za osebe, ki nastopajo v prometu z nepremičninami kot lastniki ali uporabniki nepremičnin, in nenazadnje pomislijo in upoštevajo tudi zaščito in varnost državljanov, lastnikov nepremičnin, etažnih lastnikov, kupcev, prodajalcev, idr. Ne pozabijo pa tudi na bolj občutljive skupine, kot so socialni najemniki, mladi in mlade družine, ter zadnja leta tudi starejšo populacijo. Na GZS ZPN smo na podlagi izraženih stališč, mnenj in predlogov pripravili Zaključke 29. posveta Poslovanje z nepremičninami, ki smo jih predstavili 28.11.2018.