Arhiv: Zaključki 28. posveta Poslovanje z nepremičninami

Zaključki 28. posveta Poslovanje z nepremičninami

 • Plenarni del

 • Lastniška ali najemniška stanovanja
 • Upravljanje z etažno lastnino
 • Reforma prostora in nepremičninske evidence
 • Sekcija za upravljanje nepremičnin

 • Proces načrtovanja, gradnje,  vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe - BIM (Building information modeling)
 • Pristojnosti in možnosti upravnikov ter etažnih lastnikov v primerih reševanja problemov v večstanovanjskih stavbah
 • Nepravdni postopki po Stanovanjskem zakonu v praksi
 • Sekcija za promet z nepremičninami

 • Predlog novega ZNPosr
 • Legalizacija objektov skladno z novo gradbeno zakonodajo
 • Pogoji za delovanje slovenskih nepremičninskih posrednikov na hrvaškem trgu
 • Splošno in poklicno zavarovanje odgovornosti
 • Stanovanjska sekcija 

 • Analiza prijav na 17. razpis za neprofitna stanovanja
 • Način preverjanja izpolnjevanja pogojev po 90. členu Stanovanjskega zakona
 • Aktivna in v mlade usmerjena stanovanjska politika občine Ajdovščina
 • Predstavitev ankete o potrebah po javnih najemnih stanovanjih


Priporočamo ogled:

Prispevek TV GZS

Foto reportažo s posveta

Fotogalerija