Arhiv: Program 27. posveta Poslovanje z nepremičninami


Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas - program

 

Pri pripravi programa so v programskem odboru sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo in Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije. Skupaj smo pripravili izjemno zanimiv, strokoven in aktualen program, ki bo pritegnil številne akterje z nepremičninskega področja, pa tudi tiste, ki se s poslovanjem z nepremičninami neposredno ne ukvarjajo, a so z nepremičninami povezani drugače (bodisi so lastniki bodisi najemniki nepremičnin ali pa z nepremičninami delajo - ocenjevalci vrednosti, sodni izvedenci, načrtovalci in razvijalci projektov, računovodje, ipd.). Program je letos še posebej zanimiv zaradi številnih aktivnosti, ki na nepremičninskem področju potekajo na normativni, torej zakonodajni, ravni.

Prvi dan, bo že po tradiciji namenjen aktualnim splošnim temam. Pripravili bomo tri okrogle mize :

Izvajanje stanovanjske politike Republike Slovenije in spremembe področne zakonodaje, kjer bodo sodelovali predstavniki Stanovanjskega sklada RS, Ministrstva za okolje in prostor ter strokovne skupine, ki pripravlja izhodišča za novo stanovanjsko zakonodajo.

Vrednotenje in obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji, v okviru katere bodo predstavniki Ministrstva za finance predstavili načrte in aktivnosti predvsem v zvezi s spremembo sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in uvedbo novega davka na nepremičnine, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor pa bo predstavil sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ, ki so namenjena vsem občinam.

Priložnost nedokončanih nepremičninskih projektov, kjer bomo s predstavniki stečajnih upraviteljev, Ministrstva za okolje in prostor, DUTB, investitorjev, stanovanjskih skladov in lokalnih skupnosti spregovorili o ovirah in priložnostih, ki jih za razvoj slovenskega nepremičninskega trga in gospodarstva nasploh predstavljajo nedokončani nepremičninski projekti.

V petek, drugi dan posveta, pa bo delo potekalo v štirih sekcijah:

Stanovanjski sekciji, ki je namenjena v glavnem stanovanjskim skladom in lokalnim skupnostim. V prvem delu bodo skupaj s Sekcijo za promet z nepremičninami obravnavali najem z možnostjo kasnejšega odkupa, spremembe pri ravnanju s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016-2020, posebnosti reševanja stanovanjske problematike v romskih naseljih in program zagotavljanja stanovanj za mlade ter se seznanili s stanjem na trgu neprofitnih stanovanj kot rezultatom dosedanje najemne politike v državi.

Sekciji za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin, ki je sicer namenjena ocenjevalcem vrednosti nepremičnin, bodo pa udeleženci na začetku spregovorili o nepremičninskih evidencah ter o prenovi modelov množičnega vrednotenja nepremičnin in posebej predstavili uporabo posameznih modelov v praksi (za stavbna in gozdna zemljišča ter turistične nepremičnine.

Sekciji za promet z nepremičninami, na kateri bodo predvsem nepremičninski posredniki razpravljali o najemu s kasnejšim odkupom, prenovi Zakona o nepremičninskem posredovanju, nujnosti vzpostavitve registra zarubljenih nepremičnin za potrebe prometa z nepremičninami, možnosti sodelovanja nepremičninskih posrednikov v stečajnih prodajah in o izkoriščanju stanovanjskega potenciala prevelikih enostanovanjskih hiš.

Sekciji za upravljanje z nepremičninami, kjer se bodo predvsem upravniki nepremičnin podrobneje seznanili s prihajajočimi spremembami zakonodaje na področju upravljanja z nepremičninami, Certifikatom zaupanja vreden upravnik, Pravilnikom o delitvi stroškov za toploto, posebnostmi ravnanja z osebnimi podatki pri upravljanju večstanovanjskih stavb, vlogo upravnika pri investicijskih projektih na stavbah z več posameznimi deli ter težavami z jamstvi za bančne vloge nad 100.000€.

Podrobnejši program, ki ga tudi sproti dopolnjujemo, je na voljo na povezavi.

Posvet Poslovanje z nepremičninami je največji nepremičninski dogodek pri nas in vsako leto pritegne številne udeležence, ki na posvetu dobijo veliko koristnih informacij in znanj, pa tudi novih kontaktov in poslovnih priložnosti. Da na koncu ne bo ostalo samo pri ugotovitvah in predlogih pa bomo letos zbrali vse dobre ideje in predloge ter jih oblikovali v Zaključke s posveta, ki jih bomo 21. novembra letos, na posebnem dogodku PortorožopoPortorožu v Ljubljani, predali resornim ministrom in predstavili javnosti. 

AKCIJA - posebna ugodnost za prijave in plačila do vključno 10. oktobra 2016.


PROGRAM                                                                 PRIJAVNICA          

Fotogalerija