Arhiv: Zgodnje prijave do 17.10.2016

Podaljšali smo rok za popust zgodnje prijave in vplačila do ponedeljka 17.10.2016


GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, skupaj s soorganizatorji, letos pripravlja že 27. posvet Poslovanje z nepremičninami, ki bo 10. in 11. novembra v Portorožu.

 

Programski odbor je tudi za letošnji posvet izbral izredno zanimive in aktualne tematike, ki bodo v veliki meri odražale tudi aktivnosti na področju sprejemanja in spreminjanja področne zakonodaje.

 

Za prvi dan posveta, četrtek 10. novembra, smo za vas pripravili kar 3 okrogle mize:

  • Izvajanje stanovanjske politike Republike Slovenije in spremembe področne zakonodaje, kjer bodo sodelovali predstavniki Stanovanjskega sklada RS, Ministrstva za okolje in prostor ter strokovne skupine, ki pripravlja stanovanjsko zakonodajo;
  • Vrednotenje in obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji s predstavniki Ministrstva za finance,  Geodetske uprave RS in lokalnih skupnosti;
  • Priložnosti nedokončanih nepremičninskih projektov, kjer bodo sodelovali predstavniki stečajnih upraviteljev, investitorjev, lokalnih skupnosti ter Ministrstva za okolje in prostor, za sodelovanje pa se dogovarjamo tudi z DUTB;

predstavili pa bomo tudi novo Kolektivno pogodbo dejavnosti poslovanja z nepremičninami, ki je bila podpisana 9. septembra.

 

 

V petek 11. novembra, pa bo delo potekalo v 4 sekcijah:

  • Sekcija za upravljanje z nepremičninami, kjer se bodo upravniki nepremičnin podrobneje seznanili s prihajajočimi spremembami stanovanjske zakonodaje, certifikatom Zaupanja vreden upravnik, spremembami Pravilnika o delitvi stroškov za toploto, pravili ravnanja z osebnimi podatki, vlogo upravnika pri investicijskih projektih,težavami z jamstvi za vloge nad 100.000€ ter vlogo upravnika pri investicijskih projektih na stavbah z več posameznimi deli;   
  • Sekcija za promet z nepremičninami, kjer bodo predvsem nepremičninski posredniki razpravljali o najemu s kasnejšim odkupom in drugih inovativnih pristopih na slovenskem nepremičninskem trgu, prenovi Zakona o nepremičninskem posredovanju, vzpostavitvi registra zarubljenih nepremičnin in o izkoriščanju potenciala prevelikih enostanovanjskih hiš s spremembo v dvo ali več stanovanjske;
  • Stanovanjska sekcija, ki je namenjena v glavnem stanovanjskim skladom in lokalnim skupnostim. V prvem delu bodo skupaj s Sekcijo za promet z nepremičninami obravnavali najem z možnostjo kasnejšega odkupa in druge inovativne pristope na slovenskem nepremičninskem trgu, nadaljevali z obravnavo predvidenih sprememb Zakona o stvarnem premoženju, programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj ter ostalih projektov SSRS in se seznanili z načini reševanja stanovanjske problematike v romskih naseljih;
  • Sekcija za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin, ki je sicer namenjena ocenjevalcem vrednosti nepremičnin, bo na začetku namenjena razpravi o nepremičninskih evidencah, udeleženci pa bodo obravnavali tudi prenovo modelov množičnega vrednotenja nepremičnin in obravnavali uporabo nekaterih najpomembnejših modelov v praksi  (za stavbna in gozdna zemljišča ter turistične nepremičnine). 


Na priloženi povezavi si lahko ogledate podrobnejši program in kotizacijo.

Vabimo vas, da si ogledate program posveta

V letošnjem letu smo znižali enodnevno kotizacijo, ki po novem znaša 160,00€+DDV ter povišali nekatere popuste.

Več informacij o kotizaciji in popustih

PRIJAVNICA 

 

Kontakt: GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, t: 01 58 98 240, e: zpn@gzs.si.

Fotogalerija