Posvet Poslovanje z nepremičninami

Poslovanje z nepremičninami,

09. in 10. november 2017 v Portorožu. 

 

- Udeležba na posvetu šteje kot dodatno izobraževanje za pooblaščene ocenjevalce vrednosti,  sodne izvedence in sodne cenilce.

-Udeležba na posvetu šteje za redno izobraževanje oz. usposabljanje kadrov v skladu z 8. točko prvega odstavka 2. člena Pravilnika o certifikatu »Zaupanja vreden upravnik«, ki je pogoj za pridobitev certifikata